‘ธนาคารออมสิน’ เปิดสินเชื่อใหม่ ดอกเบี้ยต่ำ

ปล่อยกู้ 50,000 ปิดหนี้นอกระบบให้!
‘ธนาคารออมสิน’ เปิดสินเชื่อใหม่ ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายคืนภายใน 5 ปี

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน จ่ายคืนภายใน 5 ปี

ธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้ วงเงินกู้ ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือนค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อสัญญา ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร หลักประกันเงินกู้ ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

About Pimpisa Truststore Columnist

View all posts by Pimpisa Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *