สินเชื่อ ‘ธนาคารธอส.’ ไม่เกิน 35,000

สินเชื่อ ‘ธนาคารธอส.’ ไม่เกิน 35,000

มาดูกันกับ สินเชื่อ บ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2565 – โครงการสินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 35,000 บาท ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
(3 พฤษภาคม 2565) The Thaiger จะพามาดูกันกับ สินเชื่อ บ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2565 – โครงการสินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย

ไม่เกิน 35,000 บาท ที่มีความประสงค์ต้องการซื้อหรือใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย – อาคารที่พักรายละเอียดของโครงการ
สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 นั้น มีด้วยกันดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565


นั้น มีขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อจุดประสงค์ดังนี้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด,เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อม
ปลูกสร้างอาคาร,เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น,เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร,


เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักหมายเหตุ – นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

2. วงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 นั้น จะเปิดให้กู้ภายใต้วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกันธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้จากสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 นั้นจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน

40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี4. อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม ในการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) – กรณีลูกค้ารายย่อย = 4.88%

5. คุณสมบัติในการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565ผู้ที่มีความต้องการในการดำเนินการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 นั้นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross)
ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือนไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

6. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565เอกสารที่ต้องใช้งานภายในการดำเนินการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2565 นั้น ได้แก่สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการดำเนินการกู้สินเชื่อ บ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2565 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *