เช็คด่วน ‘กสิกร’ ปล่อยกู้ 300,000 รัฐบาลช่วย

เช็คด่วน ‘กสิกร’ ปล่อยกู้ 300,000 รัฐบาลช่วย

สินเชื่อ กสิกร 300,000 บาท สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย (KBank) วงเงินสินเชื่อสูงสุด
ถึง 300,000 บาท (ตามการอนุมัติ) และได้รับการช่วยเหลือค้ำประกันจากทาง บสย. พร้อมทั้งพักชำระเงินต้น
นานสูงสุด 3 เดือน โดย การผ่อนชำระเงินต้นของโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ การดำเนินผ่อนชำระเงินต้น

ของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะเป็นไปได้ต่อไปนี้ ยกเว้นการชำระเงินต้น 3 เดือนแรก, โดยการผ่อนชำระหลังการ
ยกเว้นเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร ,การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน (โดยชำระทุกเดือน) กรณีผิดนัดชำระหนี้

อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดในสัญญาบวกกับอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่
ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และเปลี่ยนเป็นคำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวนนับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งประทับ

ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด : 5 ปี (60 เดือน) การค้ำประกันของโครงการ
สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ โครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะมีการค้ำประกันจากทาง บสย. โดยทางภาครัฐจะช่วยรับ

ภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนภายในปีที่ 1-2 และในปีที่ 3-5 ธนาคารจะรับภาระจ่ายแทน นอกจากนี้แล้วยังปลอดค่าดำเนิน
การค้ำประกัน บสย. (300 – 500 บาทต่อฉบับ) ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันของ บสย. แต่ละ Scheme

วงเงินของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะเปิดให้กู้ภายใต้วงเงินขั้นต่ำ : 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน
500,000 บาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดแต่ละรายไม่เท่ากัน อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของ

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจนั้น จะเป็นแบบ MRR+4.50% ต่อปีหรือเทียบเท่า (ณ วันที่ 15 พฤจิกายน 2564 MRR เท่ากับ 5.970%)
เอกสารที่ต้องใช้งานในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร,สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี)

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *