เช็คเงินรอบใหม่ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบพฤษภาคม

เช็คเงินรอบใหม่ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบพฤษภาคม

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565” รับเงินงวดถัดไปวันไหน ได้กี่บาท
ใครได้บ้าง ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษวันไหน เช็ครายละเอียดที่นี่ นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4

ที่ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่า
ซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565) ได้สิ้นสุดแล้ว ทุกวันที่ 1

ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65) ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ทุกวันที่ 15 ของเดือน
(สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีราย
ได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน

ใครได้บ้าง? : ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565 จะได้รับเงินในเดือน
เมษายน-กันยายน 2565ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน

315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)
ใครได้บ้าง? : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *