วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 1 ปีเต็ม

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 1 ปีเต็ม!
อนุมัติแล้ว ช่วยเหลือสำหรับ ‘ผู้มีรายได้น้อย’ บิลละ 315 บาท

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้กันว่า บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ค่าไฟฟ้า (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น) กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

ค่าน้ำประปา (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น) สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท หากเกินจากนี้ต้องชำระเอง กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก) กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียนกดปุ่ม ลงทะเบียน

“การประปานครหลวง” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียนกรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

About Phatphitcha Truststore Columnist

View all posts by Phatphitcha Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *