‘บัตรคนจน’ กดเป็นเงินสดได้ ประจำเดือนเมษายน

 

‘บัตรคนจน’ กดเป็นเงินสดได้ ประจำเดือนเมษายน

 

เช็กเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” “บัตรคนจน” วันที่ 22 เมษายน 2565 สูงสุด 1,000 บาท โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงิน “ค่าเบี้ยคนพิการ”
เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถถอนเป็นเงินสด และสะสมในรอบถัดไปได้นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้

แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้า
หรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาทสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้นอกจาก


นั้นยังมีเบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.)
สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทาง


ด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี
2565บัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมบัญชีกลางโอนเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรฯ 23 เม.ย. 65น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรม

กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม

คือผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท
ต่อเดือนโดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือน ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จะจ่ายในเดือน เม.ย. 65 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 65

กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงิน
สงเคราะห์ฯ ดังนี้งวดที่จ่าย เดือนที่ได้รับสิทธิ วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 ต.ค. 64-1 ก.พ. 65 (5 เดือน) เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 23 เม.ย. 652


มี.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 พ.ค. 653 เม.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 มิ.ย. 654 พ.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ค. 655 มิ.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ส.ค. 656 ก.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ย. 65

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *