สินเชื่อ ‘กระทรวงแรงงาน’ ดอกเบี้ย 0%

สินเชื่อ ‘กระทรวงแรงงาน’ ดอกเบี้ย 0%

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้เงินกู้ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ 50,000 บาท สำหรับบุคคล หรือกู้ 300,000 บาท
สำหรับกลุ่มบุคคล ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 งวด ยื่นกู้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม

จำนวน 5,000,000 บาท พร้อมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี (จากเดิม 3%) ในงวดที่ 1 -12 ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน-กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึ

งแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19กู้เงินแรงงาน
นอกระบบรับงานไปทำที่บ้าน คืออะไร?กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับให้กลุ่ม

ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิตคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหารงานมีผลการดำเนินการ และมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงาน

ไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงานให้กู้ได้ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคลเงื่อนไขประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า
5,000 บาทต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คนมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน

ไม่น้อยกว่า10,000 บาทส่วนประเภทกลุ่มบุคคลต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คนมีทรัพย์สินหรือเงินทุน
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า10,000 บาทวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี

กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปีผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ
ยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้

จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิ.ค. 65 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 65สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *