เช็คสิทธิ์ ‘สินเชื่อออมสิน’ เริ่มต้น 1 ล้าน

ธนาคารออมสิน เล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากราย

ได้ที่ลดลงหรือขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมา และจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้น
ตัวขึ้น แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ยังเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงออกโปรโมชัน

“สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)” เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารที่มี
ประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค

หรือเพิ่มเติมเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้วยมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าตามพันธกิจของ
ธนาคารออมสินในการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” อย่างแท้จริงทั้งนี้ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน
นาน 3 ปี พร้อมด้วยฟรีค่าธรรมเนียม จัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่ออีกด้วย โดยต้องยื่น

กู้ภายใน 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565
หากท่านใดสนใจอยากยื่นกู้ “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)” สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปีผ่อนต่ำ ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน
นาน 3 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อคุณสมบัติผู้กู้ ปัจจุบันเป็น

ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกัน
ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *