เช็คด่วน ‘ธ.ก.ส.’ ให้กู้วงเงิน 100,000 บาท

เช็คด่วน ‘ธ.ก.ส.’ ให้กู้วงเงิน 100,000 บาท

สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการเงินทุนในการเสริมการดำเนินงานของตน ก็มาดูกันกับ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ
วงเงิน 1 แสนบาท จาก ธ.ก.ส.(28 เม.ย. 2565) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทำการเปิดตัวในส่วนของสินเชื่อสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของตนเอง

โดยสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ที่มีวงเงินโครงการ 100,000 บาท โดยเปิดให้สามารถขอกู้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
คุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ผู้ที่มีความประสงค์ในการสมัครขอกู้ในสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียน ฉ. 44 หรือ 45 เดิม หรือเป็นเกษตรกร

หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน ฉ. 44 หรือ 45 2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นสมาชิก กฟก. (กลุ่ม 1)
ที่ได้รับการ ปปน. (Market Code 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

3. ต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือนอกภาคการเกษตร อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ
อัตราดอกเบี้ยของตัวสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพนั้น จะเป็นไปใน 2 รูปแบบ : 1) ค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 2)

ค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย MRR ระยะเวลาขอรับสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ
สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ จะเปิดให้สามารถดำเนินการขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2567

ระยะเวลา/ประเภท/หลักการในการผ่อนชำระของสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ จาก ธ.ก.ส. นั้น จะมี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน นับแต่วันกู้

2. ค่าลงทุนให้กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 5 ปีปลอดต้นได้ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่ปลอดดอกเบี้ย การสมัครขอกู้สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพนั้น
สามารถดำเนินการ 2 ช่องทางด้วยกัน ขอกู้เงินที่สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการและขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *