เช็ควิธีสมัคร ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 10,000 บาทผ่านแอปฯ

เช็ควิธีสมัคร ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 10,000 บาทผ่านแอปฯ

เปิดวิธีกู้เงินออมสินคนละ 10,000 บาท กับสินเชื่อห่วงใย สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ทำได้ง่ายๆ หลังจากที่
ได้สมัครจองคิวเพื่อขอกู้เงินไว้แล้ว ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโค วิด19 ช่วยเหลือ
ผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนใช้สอบในครอบครัว ลดภาระหนี้สินหรือแก้ปัญหาสภาพคล่อง วงเงินกู้คนละไม่เกิน 10,000 บาท

โดยเปิดให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยผู้ที่จะขอกู้เงินออมสินดังกล่าวจะต้อง
จองคิวเพื่อสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้โค วิด19 ก่อนจากนั้นถึงจะทำการสมัครขอกู้เงินได้ตามลำดับ จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินคนละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้น-ดอกเบี้ย)
สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.-30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ เอกสารประกอบการกู้ บัตรประจำตัวประชาชน และการตรวจ
สอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent)

บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTPการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคาร
จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูล
เครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การแจ้งผลการพิจารณา ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา

(ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)
หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน
การรับเงินสินเชื่อลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *