เช็คด่วน ‘บัตรคนจน’ เงินผู้สูงอายุเข้าวันนี้

เช็คด่วน ‘บัตรคนจน’ เงินผู้สูงอายุเข้าวันนี้

บัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมบัญชีกลางโอนเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรฯ 23 เม.ย. 65 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่จ่าย
เดือนที่ได้รับสิทธิ วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ต.ค. 64-1 ก.พ. 65 (5 เดือน) เงินเข้าบัตรสวัสดิ

การแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 23 เม.ย. 65 2 มี.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 พ.ค. 65
3 เม.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 มิ.ย. 65 4 พ.ค. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ค. 65 5 มิ.ย. 65 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ส.ค. 65 และ 6 ก.ค. 65
เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 15 ก.ย. 65 ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้

ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
ในอัตราการจ่ายเดิม คือผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ

ที่มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน
งวดแรกสำหรับเดือน ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จะจ่ายในเดือน เม.ย. 65 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 65

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *