เช็คเงินเข้าด่วน ‘บัตรคนจน’ ถอนเงินสดได้

เช็คเงินเข้าด่วน ‘บัตรคนจน’ ถอนเงินสดได้

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ งวดเดือน เม.ย. 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็ครายละเอียดที่นี่ ผู้สื่อข่าว
รายงานความคืบหน้าการโอนเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ของเดือนเมษายน 2565 หลังจาก

ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเห็นชอบ
โครงการ ดังต่อไปนี้ โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือ
วงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และค่าซื้อสินค้า

หรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 นั้น ทุกวันที่ 18

ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท
ต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ) รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *