เช็คสิทธิ ‘ธนาคารออมสิน’ รอบนี้ให้ 5 แสน

เช็คสิทธิ ‘ธนาคารออมสิน’ รอบนี้ให้ 5 แสน

กู้เงินออมสิน 500,000 บาท สินเชื่อสวัสดิการ ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย! สำหรับบุคลากรใน
หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ และองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับ

ธนาคารออมสิน เพื่อใช้เป็นการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
ส่วนรายละเอียดการสมัครมีดังนี้ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/

องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการ
อัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เป็นผู้ฝากเงินประเภท

เผื่อเรียกของธนาคารณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน วงเงิน กู้ได้สูงสุด 500,000 บาระยะเวลาการผ่อน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 1.25% = 4.995%
ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 0.25% = 5.995% หน่วยงานขอรับค่าตอบแทน

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 1.00% = 5.245% ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR = 6.245%
ระยะเวลาโปรโมชั่น จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65 หมายเหตุ ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี

(ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *