เช็คด่วน ‘ธอส.’ ปรับลดค่างวดผ่อนบ้าน 3 ปี

‘ธอส.’ ปรับลดค่างวดผ่อนบ้าน 3 ปี

ธอส. ปรับลดค่างวดผ่อนบ้านให้ลูกค้า 300,000 ราย ถึง 3 ปี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. จัดโครงการ “ธอส. ปรับเงินงวด เพื่อปรับเงิน

งวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้า
ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

ไม่อยู่ระหว่างใช้มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ
ของธนาคารอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MRR – 0.50 , MRR – 1.00% หรือ MRR เป็นต้น)

เงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาทกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี
หากเข้าร่วมโครงการแล้วเงินงวดต้องลดลงต่ำกว่า 200 บาทต่อบัญชี ซึ่งธนาคารจะคำนวณเงินงวดใหม่
ในช่วง 3 ปีที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนเงินต้น

คงเหลือ ณ ปัจจุบัน และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ตามสัญญาเดิม ทำให้สามารถปรับเงินงวด
ให้ลูกค้าในระหว่างเข้าร่วมโครงการได้เพราะวงเงินกู้ที่นำมาคำนวณเงินงวดมีจำนวนน้อยลงกว่าวงเงินกู้ตอน

ทำสัญญาครั้งแรก และเป็นเงินงวดใหม่ที่ธนาคารได้คำนวณเผื่อกรณีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นในอนาคต 1.00%
ไว้แล้ว โดยลูกค้าไม่ต้องขยายระยะเวลาการผ่อนชำระแม้จะมีการปรับเงินงวด แต่ ธอส. ยังเปิดให้ลูกค้าสามารถ

ชำระเงินงวดในจำนวนที่สูงกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนดได้ในระหว่างเข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยปัจจุบันมี
ลูกค้าของธนาคารที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 แสนบัญชี/ต่อเดือน เงินต้นคงเหลือรวม
ไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถผ่อนชำระได้ดีตามจำนวนเงินงวดใหม่และภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะยังถือว่ามีสถานะบัญชีปกติเช่นเดิม

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *