เช็คสิทธิ ‘ธนาคารออมสิน’ ปล่อยกู้ผ่อนล้านละ5000

เช็คสิทธิ ‘ธนาคารออมสิน’ ปล่อยกู้ผ่อนล้านละ5000

หนี้เยอะต้องอ่าน! ออมสินปล่อยกู้จัดหนัก! ผ่อนถูกแค่ล้านละ 5,000 บาท ผ่อนยาว ๆ 25 ปี
“ธนาคารออมสิน” เปิดให้กู้ “สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล” ผ่อนถูกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน

ช่วง 2 ปีแรก วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปีธนาคารออมสิน เปิดให้กู้
“สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบัน

การเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุน
เพื่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่น
ที่มีหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ระบุว่า ใช้จ่ายสะดวก….ไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินได้

เปลี่ยนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ปลอดจำนอง ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค
จากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท ต่อเดือน (ช่วง 2 ปีแรก) วงเงินให้กู้สูงสุด 10

ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี คุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ
20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตาม

ความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวกกรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน
หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ระยะเวลาโปรโมชัน ยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *