เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ‘ผู้ทุพพลภาพ’

ผ่อนคืน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย!
เงื่อนไขเงินกู้ ‘ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ’ สูงสุด 120,000 บาท

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป โดยสารมารถยื่นกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินคนละ 60,000 บาท หรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท

(ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี) ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

Close up asian women on wheelchair at hospital background. female patient serious sitting on wheelchair. selective focus.

ส่วนขั้นตอนการกู้ยืมเงินมี 5 ขั้นตอนดังนี้
– ลงทะเบียนยื่นคำร้อง
– ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/ สอบข้อเท็จจริง
– เสนอที่ประชุมพิจารณา
– แจ้งผลการพิจารณา
– นัดทำสัญญา/โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้

Left Behind

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0 2106 9337-40 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

About Sirirat Truststore Columnist

View all posts by Sirirat Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *