Connect with us

ข่าวทั่วไป

‘แท็กซี่ไทย’ ปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ ‘โควิด-19’

โซเชียลชื่นชม วิธีการปรับตัว
ของ ‘แท็กซี่ไทย’ ในสถานการณ์ ‘โควิด-19’

ทำเอาโลกออนไลน์ต่างทึ่งกันเป็นแทบๆกับภาพการปรับตัวของพี่แท็กซี่ไทย หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกัน

โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก MrSompob Sangkrue Songmoviemj ได้แพร่ภาพ จากคุณ BOY POTTER ผ่านกลุ่ม วิเคราะห์ประวัติศาสตร์

เป็นภาพภายในห้องโดยสารของแท็กซี่คันหนึ่งหลังเจ้าของภาพได้ใช้บริการ และพบว่าพี่โซเฟอร์ได้มีการดัดแปลงใช้พลาสติกใสนำมาครอบตัวเอง

เพื่อกันตัวกับผู้โดยสารเพื่อป้องกันการโควิด-19 แถมภายในรถยังมีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือไว้ให้ผู้โดยสารอีกด้วย

ทำเอาเจ้าของโพสต์ทั้งทึ่งและประทับใจเป็นอย่างมากในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ โดยระบุว่า “การปรับตัว ของแท็กซี่ ไทยงานก็ต้องทำ ภาระก็ยังมี โควิดก็กลัว”

ลาสุด เมื่อ 23 มีนาคม จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้องจาก วิฑูรย์ แนวพานิช

ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดลงมาก ทำให้ไม่มีรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเช่าซื้อรถ และไม่มีอมเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ

จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่ากรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสมาคมผู้เช่าซื้อและสมาคมประกันวินาศภัยเพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ แล้ว

และหลังจากนี้จะได้จัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก MrSompob Sangkrue Songmoviemj ได้แพร่ภาพ จากคุณ BOY POTTER ผ่านกลุ่ม วิเคราะห์ประวัติศาสตร์

เป็นภาพภายในห้องโดยสารของแท็กซี่คันหนึ่งหลังเจ้าของภาพได้ใช้บริการ และพบว่าพี่โซเฟอร์ได้มีการดัดแปลงใช้พลาสติกใสนำมาครอบตัวเอง

เพื่อกันตัวกับผู้โดยสารเพื่อป้องกันโควิด-19 แถมภายในรถยังมีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือไว้ให้ผู้โดยสารอีกด้วย

ทำเอาเจ้าของโพสต์ทั้งทึ่งและประทับใจเป็นอย่างมากในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ โดยระบุว่า “การปรับตัว ของแท็กซี่ ไทยงานก็ต้องทำ ภาระก็ยังมี โควิดก็กลัว”

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)

More in ข่าวทั่วไป

error: ©2019 Truststore Online by OK INFINITY LIMITED PARTNERSHIP THAILAND การคัดลอกบทความถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หากพบการละเมิดใดๆ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายทั้งแพ่งและอาญาอย่างสูงสุด