วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563

เคสโทรศัพท์ ‘สมเด็จพระกนิษฐาฯ’

เคสโทรศัพท์ส่วนพระองค์ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงมัธยัสถ์-เรียบง่าย (ชมภาพ)

เจ้าหญิงของคนเดินดิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ถือว่าเป็นภาพที่คุ้นตา ครั้งเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติภารกิจต่างต่าง สิ่งที่พระองค์ทรงพกเสมอนั่นก็คือสมุดจดบันทึกและกล้องถ่ายรูปคล้องพระศออยู่เสมอ

ซึ่งในบางครั้งที่พระองค์ก็เปลี่ยนจากการใช้กล้องถ่ายรูป มาใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ในการบันทึกภาพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ชาวโซเชียลได้ลงภาพหาชมยาก โดยเป็นภาพเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยระหว่างที่ทรงเยี่ยมชมงาน พระองค์ได้ทรงนำโทรศัพท์มือถือส่วนพระองค์ โดยสังเกตได้ว่า พระองค์ก็ทรงใช้เคสโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเคสโทรศัพท์มือถือของพระองค์นั้นก็เป็นเคสพลาสติกธรรมดา

โดยเคสของพระองค์นั้นติดกรอบลวดลายด้านหลังเป็นภาพพระสาทิสลักษณ์ ลายการ์ตูนคล้ายพระองค์ บนพื้นหลังเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ และมีข้อความว่า ทูลกระหม่อมอาจารย์ อีกด้วย นับว่าพระองค์เป็นพระองค์หญิงที่มีความเรียบง่ายและพอเพียงตามรอยพระบิดา ซึ่งแสดงถึงความเรียบง่ายของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ในด้านการทรงรับราชการ ทรงเข้าปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓

ทรงดำรงพระยศพลเอก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ และทรงเกษียณอายุราชการในพุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษาอย่างยิ่ง ทรงศึกษาอยู่ตลอดเวลา นอกจากวิชาการด้านอักษรศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ยังทรงเลือกศึกษาวิชาการด้านอื่นๆ อีกหลายด้านที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

 

error: ©2019 Truststore Online by OK INFINITY LIMITED PARTNERSHIP THAILAND การคัดลอกบทความถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หากพบการละเมิดใดๆ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายทั้งแพ่งและอาญาอย่างสูงสุด