วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ร.10

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ร.10 (ภาพ)

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส.และสมุดบันทึกปีพ.ศ.2560 – 2562 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือราษฎร ทุกๆ ปีใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจะทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน เพื่ออวยพรปีใหม่ให้พสกนิกรของพระองค์ โดยจะทรงสอดแทรกคำอวยพร ควบคู่ไปกับข้อคิด หลักปรัชญาในการใช้ชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นคือ

ในคราวเดียวกันยังทรงวาดและโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำสมุดบันทึก แล้วจัดจำหน่าย เพื่อนำเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือราษฎรที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 – 2562 ได้ดังนี้ ส.ค.ส.ปี พ.ศ. 2560 มีทั้ง 4 แบบด้วยกัน ซึ่งเป็นส.ค.ส.ที่พระองค์ทรงอวยพรตั้งแต่วันคริสต์มาสรวมถึงวันปีใหม่ด้วย โดยภาพวาดทั้ง 4 แบบจะมีภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส สโนว์แมน

รวมไปถึงคำอวยพรของพระองค์ ซึ่งแต่ละภาพจะแตกต่างกันออกไป นอกจากส.ค.ส.จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ยังมีสมุดบันทึกฝีพระหัตถ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเพื่อจัดจำหน่าย โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

ร.พ.ศิริราช พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ส.ค.ส.ปีพ.ศ. 2561 มี 4 แบบเช่นกัน โดยเป็นภาพวาดการละเล่นของไทย ได้แก่ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย และกระโดดเชือก โดยใช้ภาพพื้นหลังเป็นบ้านไทยในสมัยก่อน

ที่มีบ้านทรงไทยแบบใต้ถุนสูง มีฟางข้าวอยู่ข้างบ้าน มีต้นไม้ เด็กๆ กำลังเล่นกัน และมีสุนัขตัวหนึ่งที่มีคำว่า “จอ” เขียนกำกับไว้ด้วย แต่ละใบยังมีคำอวยพรที่ต่างกันไป ดังนี้ “มอญซ่อนผ้า” อวยพรว่า สุขอุรา แจ่มใส, “รีรีข้าวสาร” อวยพรว่า สุขสำราญ เบิกบานฤทัย, “ขี่ม้าก้านกล้วย” อวยพรว่า อำนวยสุข อำนวยชัย, “กระโดดเชือก” อวยพรว่า สุขสันต์เริงร่า ร่างกายแข็งแรง พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้

ส.ค.ส.ปีพ.ศ. 2562 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “ครอบครัว ออกกำลังกาย” มีทั้งหมด 4 แบบ โดยแบ่งเป็น ครอบครัวจักรยาน, ครอบครัว YOGA, ครอบครัว Pilates และครอบครัว SUP (กีฬาทางน้ำ) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

โดยการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สามารถทำกับครอบครัวได้ เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน ในปีพ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรก็ได้พระราชทานภาพวาด ฝีพระหัตถ์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำสมุดบันทึกแห่งความสุขอีกเช่นเคย โดยมีภาพหน้าปกเป็นภาพจากส.ค.ส.ครอบครัวจักรยาน พร้อมลงพระปรมาภิไธย วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำไปใช้ในพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆ ทั่วประเทศ

error: ©2019 Truststore Online by OK INFINITY LIMITED PARTNERSHIP THAILAND การคัดลอกบทความถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หากพบการละเมิดใดๆ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายทั้งแพ่งและอาญาอย่างสูงสุด