จิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์ ‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’

0
89

ความหมายลึกซึ้งถึงพ่อ ร.9 ชมจิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์ ‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ พระธิดาใน ‘เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ’


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา มีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะอย่างมาก

ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง อีกทั้งทรงนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการพัฒนางานศิลปกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในต่างจังหวัด

ในช่วงที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปะ เสด็จไปทรงทัศนศึกษาที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่

ทรงเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความทรุดโทรมอย่างมาก จึงตั้งใจแน่วแน่ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจะกลับมาบูรณะวัดนี้ให้สมบูรณ์สวยงามดังเดิม

“หลังจากข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงกลับมาทำการสำรวจสภาพของวิหารที่วัดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการบูรณะให้สมบูรณ์ ใช้งานได้ดีดังเดิม

ความประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ตั้งใจไว้คือ การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปฏิบัติงานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการทำนุบำรุงศิลปกรรมของชาติให้รุ่งเรือง และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับพสกนิกร

เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน”

หลังจากนั้นวัดแห่งนี้จึงได้มีการเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งเรื่องการปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด รวมถึงวิหารและกุฏิ ซึ่งในส่วนของวิหารนั้น

พระองค์หริภายังทรงเป็นผู้ออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน โดยมีพระดำริให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาชนก

ส่วนฐานของภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อสมเด็จย่า

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ซึ่งผนังนี้ทรงเลือกที่จะเขียนก่อน เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here