ผ่อนบ้านเริ่มต้น1.7พันบาท ออมสิน-ธอส. ปล่อยกู้โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

0
34

ผ่อนบ้านเริ่มต้น1.7พันบาท ออมสิน-ธอส. ปล่อยกู้โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ


ออมสิน-ธอส. ปล่อยกู้บ้านคนไทยประชารัฐ 4 พันล้าน ชูดอกต่ำ 4ปี 2.75% ผ่อนถูกกว่าเช่า เริ่มแค่ 1,700 บาทต่อเดือน

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ ระหว่าง กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารออมสิน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ได้มีที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

โดยมีโครงการนำร่องใน จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ขอนแก่น อุดรธานี และนครพนม รวม 8 จังหวัด 4 ภาค

ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการและได้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุพร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 พื้นที่

นอกจากนี้ ได้เปิดจองโครงการแล้ว 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีผู้จองสิทธิจำนวน 2,249 ราย จากจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต

เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยราคาบ้านจะอยู่ที่หลังละ 350,000-700,000 บาทขณะที่การดำเนินการในเฟส 2 จะเริ่มประชาพิจารณ์ความต้องการในปี 2563

ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่จะขอสินเชื่อโครงการดังกล่าว จะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ในอัตรา 2.75% ต่อปี

หรือหากกู้ 700,000 บาท จะผ่อนชำระ 3,300 บาทต่อเดือนใน 4 ปีแรก และปีที่ 5-30 ผ่อนชำระ 4,500 บาทต่อเดือน ผู้กู้อายุสูงไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ทั้งนี้รับความร่วมมือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับดำเนินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท

ใน 2 กลุ่มประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปรนปีที่ 1 ถึง 3 ร้อยละ 3 ต่อปี หลังจากนั้น MLR ร้อยละ1 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปรนปีที่ 1-4 ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากนั้น MLR ร้อยละ 0.75 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here