สมัครออนไลน์ ‘ไทยออยล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น 23,000 บาท

0
696

สมัครออนไลน์ ‘ไทยออยล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น 23,000 บาท (กรอกใบสมัครที่ลิงค์ท้ายข่าว)

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่มไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงค์ท้ายข่าว

ตำแหน่งงานระดับ ปวส.
1.พนักงานการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม 2.ผู้ประกอบการโรงกลั่น 3.ช่างเทคนิคเครื่องมือ 4.ช่างกล 5.นักวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 6.ผู้ช่วยวิศวกรโครงการอุปกรณ์ 7.พนักงานสำนักงานกรุงเทพ 8.ผู้ประสานงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งงานระดับ ปริญญาตรี
1.ความสามารถของผู้คน (ด่วน) 2.สถาปนิกดิจิทัล (ด่วน) 3.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (ด่วน) 4.ผู้ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (ด่วน) 5.นักวิเคราะห์ บริษัท ร่วมทุน (ล่าสุด) 6.ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 7.ผู้ตรวจสอบภายใน 8.บุคคลทั่วไป ผู้ประสานงานการสนับสนุน 9.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 10.ทนายความ

- Advertisement -

11.อุปทานอะโรเมติก 12.พนักงานประสานงานสัมพันธ์ 13.แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ 14.ผู้ประสานงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15.ผู้ประสานงานการกำกับดูแลกิจการ (กำกับดูแล) 16.กฎบัตรและการปฏิบัติการของเรือ 17.ทีมบริหารสภาพคล่อง 18.พนักงานสำนักงานกรุงเทพ 19.การดำเนินการเชิงพาณิชย์ 20.การดำเนินงานผู้ประสานงานการบริหารระบบคุณภาพ

21.ผู้ประสานงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22.ผู้ช่วยผู้จัดการ – ฝ่ายสนับสนุนการจัดการองค์กร 23.วิศวกรความปลอดภัยกระบวนการ 24.นักยุทธศาสตร์ 25.นักวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ 26.นักบัญชี 27.นักวิเคราะห์การค้า 28.จัดตารางเวลา 29.นักเศรษฐศาสตร์โรงกลั่น 30.ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์

31.ผู้ประสานงานสัญญาที่ไม่ใช่เทคโนโลยี 32.นักวิเคราะห์การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 33.วิศวกรเครื่องกล 34.วิศวกรเครื่องดนตรี 35.ผู้ชำนาญวิชาเทคโนโลยี 36.นักเทคโนโลยี – วิศวกรควบคุมกระบวนการ 37.วิศวกรการเผาไหม้ 38.พนักงานการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม 39.ช่างกล 40.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

41.วางแผนทรัพยากรบุคคล 42.การชดเชยทรัพยากรบุคคล 43.ผู้ประสานงานการพัฒนาองค์กร 44.วิศวกรโครงการเครื่องดนตรี 45.ผู้ประสานงานกิจการชุมชน 46.นักวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 47.กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 48.ทีมงานบริหารหนี้สินและความเสี่ยงทางการเงิน 49.ผู้ช่วยวิศวกรโครงการอุปกรณ์

ตำแหน่งงานระดับ ปริญญาโท
1.ข่าวกรองธุรกิจ (ด่วน) 2.สถาปนิกดิจิทัล (ด่วน) 3.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (ด่วน) 4.ผู้ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (ด่วน) 5.ความสามารถของผู้คน (ด่วน) 6.นักวิเคราะห์ บริษัท ร่วมทุน (ล่าสุด) 7.ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 8.ผู้ตรวจสอบภายใน

9.บุคคลทั่วไป ผู้ประสานงานการสนับสนุน 10.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 11.ทนายความ 12.อุปทานอะโรเมติก 13.พนักงานประสานงานสัมพันธ์ 14.แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ 15.ผู้ประสานงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16.ผู้ประสานงานการกำกับดูแลกิจการ (กำกับดูแล)

17.กฎบัตรและการปฏิบัติการของเรือ 18.ทีมบริหารสภาพคล่อง 19.การดำเนินการเชิงพาณิชย์ 20.การดำเนินงานผู้ประสานงานการบริหารระบบคุณภาพ 21.ผู้ช่วยผู้จัดการ – ฝ่ายสนับสนุนการจัดการองค์กร 22.วิศวกรความปลอดภัยกระบวนการ 23.นักยุทธศาสตร์ 24.นักวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ

25.นักบัญชี 26.นักวิเคราะห์การค้า 27.จัดตารางเวลา 28.นักเศรษฐศาสตร์โรงกลั่น 29.ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ 30.นักวิเคราะห์การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 31.วิศวกรเครื่องกล 32.ผู้ชำนาญวิชาเทคโนโลยี

33.นักเทคโนโลยี – วิศวกรควบคุมกระบวนการ 34.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 35.วางแผนทรัพยากรบุคคล 36.การชดเชยทรัพยากรบุคคล 37.ผู้ประสานงานการพัฒนาองค์กร 38.วิศวกรโครงการเครื่องดนตรี 39.ผู้ประสานงานกิจการชุมชน 40.กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 41.ทีมงานบริหารหนี้สินและความเสี่ยงทางการเงิน

ตำแหน่งงานระดับ ปริญญาเอก
1.นักวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ 2.นักวิเคราะห์การค้า 3.จัดตารางเวลา 4.นักเศรษฐศาสตร์โรงกลั่น 5.ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ 6.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

7.การชดเชยทรัพยากรบุคคล 8.วิศวกรโครงการเครื่องดนตรี 9.กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 10.ทีมงานบริหารหนี้สินและความเสี่ยงทางการเงิน 11.ทนายความ

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here