สมัครออนไลน์ ‘บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด’ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 20,000 บาท

0
164

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด’ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 20,000 บาท (รายละเอียด)

เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master)
รายละเอียด
– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์

– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ
– นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่

– วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง
– ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์

- Advertisement -

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ

สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สามารถเป็นกะได้

ผู้ช่วย/ผู้จัดการร้าน Kerry Shop
รายละเอียด
– บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ

– สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
– จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีประสบการณ์ในสายงานบริการ/ดูแลและควบคุมร้าน
– อายุระหว่าง 24 – 33 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
– มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

ช่างอาคาร
รายละเอียด
– ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการดูแลงาน Renovate ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อาทิ ประเมินราคา ตรวจเช็คคุณสมสบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งตรวจสอบงาน Renovate จากผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

– ดูแลงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่บางรัก โดยรับแจ้งปัญหา หรือเดินตรวจอาคาร และดำเนินการซ่อมหากพบปัญหาหรือการชำรุดของอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– จัดหาผู้รับเหมาในการซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเองได้ โดยประเมินราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมา รวมทั้งตรวจสอบงานซ่อมต่าง ๆ จากผู้รับเหมาให้เสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคารสถานที่ อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– ความรู้ด้านงานซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค

– สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
– มีทักษะด้าน Microsoft Office พื้นฐานและสามารถใช้งาน Internet ได้
– ความรู้ด้านการประเมินราคางานโครงการ

เจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุภูมิภาค
รายละเอียด
– ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า

– คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
– จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 22 – 30 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านบริการ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เบื้องต้น
มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

คลิกสมัครงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here