สมัครออนไลน์ ‘กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

0
305

สมัครออนไลน์ ‘กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี (ลิ้งค์สมัครในข่าว)

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 201 อัตรา ตั้งแต่ 23 -29 เมษายน 2562 นี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 201 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา

- Advertisement -

(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา

(6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา
(8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(10) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(12) นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

(13) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
(14) ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(15) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา
(16) นิติกร จำนวน 7 อัตรา

(17) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
(18) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

(19) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา
(20) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา

(21) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
(22) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(23) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
(24) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(25) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
(26) สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**รายละเอียดและลิ้งค์สมัครงาน**

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here