สมัครออนไลน์ ‘กรมธนารักษ์’ รับสมัครสอบเพื่อเป็นบุคลากร หลายอัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

0
150

สมัครออนไลน์ ‘กรมธนารักษ์’ รับสมัครสอบเพื่อเป็นบุคลากร หลายอัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี (รายละเอียด-ลิ้งค์สมัครในข่าว)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2562

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานต้อนรับ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

- Advertisement -

3. นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
4. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านการวางแผน) ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
5. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านด้านเคมี) ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
7. ประติมากร ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
8. นายช่างหล่อ ปวส. จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

9. ช่างฝีมือ ปวส. จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
10.นายช่างไฟฟ้า ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
11. ช่างทั่วไป ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

12. นายช่างเครื่องกล ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
13. ช่างประณีตศิลป์ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
14.พนักงานรับโทรศัพท์ ปวท. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

15.เจ้าพนักงานธุรการ ปวช. จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
16.ช่างทั่วไป ปวช. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
17.ช่างโลหะ ปวช. จำนวน 7 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

18. ช่างฝีมือ ปวช. จำนวน 26 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
19. พนักงานห้องปฏิบัติการ ม.6 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
20. นายประตูกษาปณ์ ม.6 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์

21. ช่างกษาปณ์ ม.3 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
22. พนักงานนำชม ปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
23. นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

24. บรรณารักษ์ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
25. นักวิชาการเผยแพร่ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
26. นักวิชาการเผยแพร่ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา

27. ภัณฑารักษ์ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
28. ภัณฑารักษ์ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
29. ช่างศิลป์ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

30. ช่างศิลป์ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
31. พนักงานบริการ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
32. พนักงานการเงินและบัญชี ปวช. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน

33. พนักงานขาย ปวช. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
34. พนักงานบริการ ปวช. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
35. เจ้าพนักงานธุรการ ปวช. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน

36. พนักงานบริการ ม.6 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
37. พนักงานทั่วไป ม.3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
38. พนักงานบริการ ม.3 จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

39. พนักงานทั่วไป ม.3 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
40. พนักงานขับรถยนต์ ม.3 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพสินมีค่าของแผ่นดิน
41. พนักงานตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

***สมัครคลิ๊กที่นี่***

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here