สมัครออนไลน์ ‘กองทัพอากาศ’ เปิดรับสมัคร ‘ทหารอากาศ’ เพื่อบรรจุ จำนวน 501 อัตรา วุฒิม.6 ขึ้นไป

0
117

สมัครออนไลน์ ‘กองทัพอากาศ’ เปิดรับสมัคร ‘ทหารอากาศ’ เพื่อบรรจุเข้ารับ จำนวน 501 อัตรา วุฒิม.6 ขึ้นไป

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (รับเพิ่มเป็น 501 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2562 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน

ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา (เพิ่มเป็น 23 อัตรา)

- Advertisement -

-ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
-ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา (เพิ่มเป็น 22 อัตรา)

2.ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา (เพิ่มเป็น 478 อัตรา)
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา (เพิ่มเป็น 272 อัตรา)
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา (เพิ่มเป็น 182 อัตรา)
-ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 8 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ไฟล์แก้ไขประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here