‘กรมพลาธิการทหารบก’ เปิดรับสมัครบุคคลลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

0
117

‘กรมพลาธิการทหารบก’ เปิดรับสมัครบุคคลลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี (ชมภาพ)

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562
กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 106 อัตรา มหลักเกณฑ์รายละเอียด ดังนี้
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา

2. พนักงานรับ-จ่ายน้ํามัน จํานวน 5 อัตรา

3. ช่างโลหะ จํานวน 1 อัตรา

4. ช่างไม้ จํานวน 1 อัตรา

- Advertisement -

5. พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

6. พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

7. พนักงานพัสดุ จํานวน 4 อัตรา

8. ลูกมือช่าง จํานวน 10 อัตรา

9. พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่ทําอาหาร จํานวน 5 อัตรา

10. พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่บริการเครื่องดื่ม จํานวน 1 อัตรา

11. พนักงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา

12. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่บริการ จํานวน 3 อัตรา

13. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทําความสะอาด จํานวน 2 อัตรา

14. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 12 อัตรา

15. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จํานวน 56 อัตรา

รายระเอียดการสมัคร คลิกที่นี้