‘กรมสรรพาวุธทหารบก’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน จำนวน 147 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

0
1014

‘กรมสรรพาวุธทหารบก’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน จำนวน 147 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)


กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มกราคม 2562


ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา


2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา
3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา

- Advertisement -


4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา


6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา


8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา


10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา
12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา


การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here