กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป

0
171

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา ปฏิบัติงานที่สัตหีบ ชลบุรี และบางนา กรุงเทพฯ (แต่ละตำแหน่งปฏิบัติงานที่ใดบ้าง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

1.พนักงานบริการ กองบังคับการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
2.พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3

- Advertisement -

3.พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
4.พนักงานบริการ กองอาวุธใต้น้ำ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3

5.พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3
6.พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3

7.พนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
8.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา กองวิทยาการ เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

9.ช่างประปา 1 อัตรา เพศชาย
– วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.  หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น

10.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

11.ช่างโลหะ 11 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
12.ช่างกลโรงงาน 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล เครื่องกลเรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม ฯลฯ

13.ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนฯ 5 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
14.ช่างไม้ 4 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

15.ช่างปูน 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
16.ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานช่างแสง 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.


ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22-31 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2466 1180 ต่อ 63018, 63019 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here