สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง’ เปิดรับสมัคร ‘นายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)’ 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

0
921

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง’ เปิดรับสมัคร ‘นายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)’ 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

เว็บไซต์ นายร้อย.คอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ดังรายงานข่าวการรับสมัครสอบนายร้อยและนายสิบตำรวจ-ทหาร รายงานว่า จะมีการเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจสาย ตม. โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม.1,000 อัตรา อายุ 18-35 ปี สูง 150 ขึ้นไปวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำสายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้ (ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน )

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!
7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ

- Advertisement -

-TOEIC 495 คะแนน
-TOEFL IBT 60 คะแนน
-CU-TEP 60 คะแนน
-IELTS 4.5 คะแนน

-ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
-ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3

ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
8.กรณีไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

สถานที่สอบ
1.สอบรอบที่ 1 ม.ราม (หัวหมาก บางนา)
2.สอบรอบที่ 2 ม.ราม (หัวหมาก บางนา) ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม.
3.สอบรอบที่ 3 โรงพยาบาลตำรวจ และสโมสรตำรวจ

กำหนดการที่สำคัญ
สมัครได้ตรั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 16.00 น.

สอบรอบที่ 1
1.ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี.ค.62
2.สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี.ค.62
3.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม.ย.62

สอบรอบที่ 2
1.ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 พ.ค.62
2.สอบวันที่ 20 พ.ค.62
3.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 พ.ค.62

สอบรอบที่ 3
1.สอบสัมภาษณ์ 14 ส.ค.62
สมัครทางอินเตอร์เน็ตwww.Immigration-thai.com  (ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร)