สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

0
241

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

1.Planning Officer / นักวางแผน
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี และโท ทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์

2. วิศวกร
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และโท วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหรืองานบริหารโครงการวิศวกรรม

3.โอเปอเรเตอร์
คุณสมบัติ :เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต

4.ผู้แทนการตลาด
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
5.Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

6.IT API ECO-System
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -

7.วิศวกรคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ : เพศชาย หญิง วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8.วิศวกรเคมี สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาโทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทย โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลี่ยมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดับทั้งจากแหล่งต่างประเทศ

และจากแหล่งน้ำมันดับภายในประเทศ เข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดสมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://career.bangchak.co.th/th/ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here