สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด’ และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิปวส. ขึ้นไป

0
144

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด’ และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิปวส. ขึ้นไป

1. Business Application Support (Module SD) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี
2. Venture Capital Manager 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ

3. Business Application Support(SAP-MM WM) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
4. นักวิทยาศาสตร์ (R&D) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี

- Advertisement -

5. Programmer 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี
6. Business Application support (Module-PP) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี

7. Business Application support (Budgeting Planning) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี
8. Database Administrator 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9. Data Analyst 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
10. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด(สื่อโฆษณาดิจิทัล) 1 ตำแหน่ง
11. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Retail) 1 ตำแหน่ง

12. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Product) 1 ตำแหน่ง
13. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 20 – 29 ปี วุฒิการศึกษา ปวส

14. ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส
15. ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 20 – 29 ปี วุฒิการศึกษา ปวส

16. วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
17. พนักงานปฏิบัติการครัว 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คหกรรม เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ถึง 25 ปี

18. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 27 ปี
19. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง/ชาย อายุ 38 ถึง 40 ปี

20. นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและบรรจุภัณฑ์(สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ถึง 30 ปี
21. Mobile Developer 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 30 ปี

22. IT Support 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
23. Account supervisor 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

24.Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Graphic Design / Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
25.พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ :เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิการศึกษา ปวส

26.Operational Strategist จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน
27.Financial Strategist จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฝากประวัติ และสมัครงานได้ตามลิงค์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here