‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

0
364

‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ลิ้งค์สมัครท้ายข่าว)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน20อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-30พ.ย.61
ตำแหน่งและอัตราว่างในแต่ละสังกัด สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- Advertisement -

พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พนักงานจ้างสัญญาจ้าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 7 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 – 15,000 บาท
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานผลิตภันฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 – 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแปรรูปและผลิตภันฑ์ไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 – 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง : ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน : ป.ตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล

พนักงานสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล : ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา, วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ : ป.ตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี : ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า (อ.อ.ป. ภาคเหนือตอนบน) : ปวช./ปวส. สาขาวิชาเกษตร

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า (อ.อ.ป. ภาคเหนือตอนล่าง) : ปวช./ปวส. สาขาวิชาเกษตร
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ : ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here