นิตยสาร Forbes ประกาศผล ‘นายจ้าง’ ดีเด่นระดับโลก 2018 บริษัทไทยติด Top 100 ถึง 6 บริษัท

0
25

นิตยสาร Forbes ประกาศผล ‘นายจ้าง’ ดีเด่นระดับโลก 2018 บริษัทไทยติด Top 100 ถึง 6 บริษัท (ภาพและรายละเอียด)

Forbes ได้ประกาศผลการจัดอันดับ World’s Best Employers 2018 หรือ นายจ้างดีเด่นระดับโลก 2018 ปรากฏว่า มีบริษัทในประเทศไทยติดโผ Top 100 ถึง 6 บริษัท และหนึ่งในนั้นคือ ธนาคารกสิกรไทย สามารถคว้าอันดับที่ 8 ไปครองได้อย่างน่าภาคภูมิ

โดยอันดับหนึ่งเป็นของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google
มีมูลค่าบริษัท 651 พันล้านดอลลาร์ มีรายรับ 90 พันล้านดอลลาร์ และเป็นรายได้ 19 พันล้านดอลลาร์ ส่วนหลักคือ โฆษณา

โดยมีสัดส่วนรายได้
88% โฆษณา Google Adwords, Youtube,
11% Google play, Pixel และ แอนดรอยด์
1% บริษัทอื่นๆ ในเครือ

- Advertisement -

ส่วนของไมยที่ติดลำดับนั้น
อันดับที่ 8 ธนาคารกสิกรไทย

กลุ่มธุรกิจทางการเงินชั้นำของประเทศไทย ที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นรากฐานในกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อันดับที่ 20 ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

อันดับที่ 68 บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ

อันดับที่ 70 ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้นำด้านบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจ และมีฐานลูกค้าบุคคลที่กว้างขวางที่สุดในประเทศไทย

อันดับที่ 84 CP All

หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531
บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc.ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

อันดับที่ 86 AIS

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆ เช่น เติม จ่าย โอน ถอน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile financial services) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ โดยได้รับใบอนุญาตการให้บริการ จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงไอซีที (e-money license และ e-payment license) ภายใต้การกำกับดูแล โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here