เปิดรายได้ ‘นักบิน-แอร์โฮสเตส’ สายการบินไทย หลังมีประเด็นดราม่าแย่งที่นั่งผู้โดยสาร

0
58

เปิดรายได้ ‘นักบิน-แอร์โฮสเตส’ สายการบินไทย หลังมีประเด็นดราม่าแย่งที่นั่งผู้โดยสาร(ชมคลิปท้ายข่าว)

สืบเนื่องจากดราม่าที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา “นักบินแย่งที่นั่งผู้โดยสาร” จนมาถึงความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนของเหล่า “นักบิน” และ “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” ว่า พวกเขาได้รับค่าตอบแทนกันเดือนเดือนหนึ่งคนละเท่าไร?

ทีมข่าวเจาะประเด็น พบข้อมูลดังกล่าวจาก รายงานประจำปีของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2560 ซึ่งมีการระบุว่า บริษัทฯ มีลูกเรือบนเที่ยวบิน โดยแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีทั้งที่ทำงานในพื้นที่ของกรุงเทพฯ สถานที่อื่นในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

- Advertisement -

ปี 2558 มีจำนวนนักบิน 1,321 คน
ปี 2559 มีจำนวนนักบิน 1,280 คน
ปี 2560 มีจำนวนนักบิน 1,371 คน

ปี 2558 มีจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5,859 คน
ปี 2559 มีจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5,725 คน
ปี 2560 มีจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 6,081 คน

ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามปี หรือรอบระยะเวลานั้น มีดังต่อไปนี้
ปี 2558 ผลตอบแทนนักบิน 8,398 ล้านบาท
ปี 2559 ผลตอบแทนนักบิน 7,591 ล้านบาท
ปี 2560 ผลตอบแทนนักบิน 8,250 ล้านบาท

ปี 2558 ผลตอบแทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 23,195 ล้านบาท
ปี 2559 ผลตอบแทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 19,465 ล้านบาท
ปี 2560 ผลตอบแทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 18,551 ล้านบาท

ดังนั้น ผลตอบแทนในปี 2560 ของนักบิน 1 คน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6.01 ล้านบาทต่อปี หรือ 501,000 บาทต่อเดือน
ส่วนผลตอบแทนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เฉลี่ยจากทุกระดับงาน จะอยู่ที่ 3.05 ล้านบาทต่อปี หรือ 254,000 บาทต่อเดือน.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here