‘PEA ENCOM’ บริษัทในเครือ ‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ รับสมัครพนักงานประจำ วิศวกรรมไฟฟ้า

0
91

‘PEA ENCOM’ บริษัทในเครือ ‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ รับสมัครพนักงานประจำ วิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดการสมัคร-ชมคลิปท้ายข่าว)

รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับ บริษัทพีอีเอเอ็น คอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 2 อัตรา
1.ตำแหน่งวิศวกรโครงการจำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
2.ตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขายจำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วย ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติ
วุติปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชายอยู่ไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย

- Advertisement -

ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยกลับมาหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือผลระยะเวลาการรอกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี

สามารถทำงานให้กับบริษัทได้เต็มเวลา มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบติดตั้งควบคุมงานก่อสร้างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีไปขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายขาย ลักษณะงานจะเป็นงานขายโครงการด้านวิศวกรรมเช่นการออกแบบติดตั้งระบบ โซล่า roof top งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมและงานขายด้านบริการวิศวกรรมอื่นๆ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ตุลาคม ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัีนแนล จำกัด

อาคาร LED ชั้น 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร.0-2590-9938

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

(ชมคลิป)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here