สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ไทยออยล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิปวส. ขึ้นไป

0
90

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ไทยออยล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิปวส. ขึ้นไป

1.นักยุทธศาสตร์
คุณสมบัติ:ปริญญาตรี / ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, MBA, Finance, Econ และอื่น ๆ วิศวกรกับ MBA
2.นักวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ
คุณสมบัติ: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาเคมีเทคโนโลยี

3.นักบัญชี
คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.นักวิเคราะห์พาณิชย์
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมเคมีเทคโนโลยีเคมีปิโตรเลียม / ปิโตรเคมีหรือสาขาอื่น ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

- Advertisement -

5.จัดตารางเวลา (Scheduler)
คุณสมบัติ: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.นักเศรษฐศาสตร์โรงกลั่น
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

7.การพัฒนาองค์การประสานงาน – KM
คุณสมบัติ:จบการศึกษาจากสังคมศาสตร์การบริหารธุรกิจการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Buyer)
คุณสมบัติ: ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, สถิติ

9.วิศวกรเครื่องกล
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
10.วิศวกรเครื่องมือ
คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขา Instrument, Control, Automation, Electronics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11.ผู้ชำนาญวิชาเทคโนโลยี
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน Chemical Engineer / Tech., Petrochem Tech. หรือเทียบเท่า.
12.ช่างเทคนิค – วิศวกรควบคุมกระบวนการ
คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมเครื่องมือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13.วิศวกรการเผาไหม้ (Combustion Engineer)
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาเคมีหรือวิศวกรเครื่องกล ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม
14.เจ้าหน้าที่บริหาร CSR
คุณสมบัติ:ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดการสื่อสารศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15.Operator โรงกลั่น
คุณสมบัติ:ปวช. ขึ้นไปสาขาปิโตรเทคโนโลยีสารานุกรมอิเลคทรอนิกส์
16.ช่างเทคนิคเครื่องมือ
คุณสมบัติ:ปวส ขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส์วัด

17.ช่างเครื่องกล
คุณสมบัติ:อนุปริญญาสาขาเครื่องกล
18.HR Planner
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา HRM, HRD, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19.ผู้ประสานงานการพัฒนาองค์การ
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
20.วิศวกรโครงการ
คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา Instrumentation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21.ผู้ประสานงานชุมชน
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
22.นักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติ:จบเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเคมีหรือเทียบเท่า

23.กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
24.ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ
คุณสมบัติ:ประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Instrument)

25.ผู้ตรวจสอบระบบภายใน
คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดสาขาหนึ่ง
26.บรรษัทภิบาล ผู้ประสานงานฝ่ายสนับสนุน
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ) สาขาศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

27.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาที่มีระเบียบวินัย) หรือเทียบเท่า
28.ทนายความ
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29.ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
30.กฎบัตรเรือและการดำเนินงาน (Ship Charter and Operations)
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ด้านเทคนิค

31.Liquidity Management Team
คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี
32.เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานกรุงเทพ
คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

33.การดำเนินงานเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรืออื่น ๆ ด้านเทคนิค
34.ผู้ประสานงานการบริหารระบบคุณภาพ
คุณสมบัติ:วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (วิศวกรอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารสมัครงานได้ที่เว็บไซด์https://www.thaioilgroup.com/home/job_position.aspx?id=206

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here