สมัครออนไลน์ ‘บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)’ เปิดรับพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิป.6 ขึ้นไป

0
4633

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)’ เปิดรับพนักงาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิป.6 ขึ้นไป

1.พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
2.พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.พนักงานกราฟิกดีไซน์ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6.เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบรายการทั่วไป สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป

9.พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10.พนักงาน สังกัดงานรายการต่างประเทศและพากย์ แผนกปรี-โปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์

11.พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12.พนักงาน สังกัดงานบริการภาพข่าว แผนกบริหารสื่อดิจิทัล ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

13.นิติกร สังกัดงานคดีและการจัดการข้อพิพาท ด่วน!!
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์
14.พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ฝ่ายธุรการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ และอุตสาหกรรม

15.พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมบำรุง และโยธา
16.พนักงาน งานบริการลูกค้า แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

17.พนักงาน สังกัดงานจัดเตรียมโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
18.พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

19.พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
20.พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

21.พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
22.พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

23.นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ สายงานกฎหมายธุรกิจ ด่วน!!
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดเช็คข้อมูลอีกครั้งที่เว็บไซต์
สมัครออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://job.ch7.com/index.php

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here