สมัครออนไลน์ ‘สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

0
138

สมัครออนไลน์ ‘สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3’ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

1.ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA/การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point

- Advertisement -

3.Senior Accountant
-ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบัญชี
-แสดงทักษะการสื่อสารกับบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

4.พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
-มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะได้

5.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้

6.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย จำนวน 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.เจ้าหน้าที่กราฟฟิก ฝ่ายการตลาด 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-ใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ,after effect ,Photoshop ,illustrator

8.เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ จำนวน 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้

9.เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,ดิจิตอลอาร์ต,สารสนเทศ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,After Effect,Vizrt,Maya,3dmax,Cinema 4d

10.เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic System Administrator) จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม C#,Vitual Basic,หรือดูแลระบบกราฟิกของ Vizrt,Orad

11.เจ้าหน้าที่ตัดต่อ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามรถใช้โปรแกรม Avid,After Effect ได้เป็นอย่างดี

12.ผู้ช่วยช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
-มีใบขับขี่รถยนต์

13.Front End Developer จำนวน 3 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์กอัพเว็บรวมถึง HTML5, CSS3,

14.Web Editor (Full Time/Contact) จำนวน 4 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชนวารสารศาสตร์การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15.Digital Grahpic Designer จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีสาขาการออกแบบกราฟิกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะ Adobe CC: Photoshop Illustrator, InDesign, Dreamweaver

16.Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
-มีทักษะความรู้: -C, Swift, Java, XML, JSON และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการรับสมัคร
-สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://job.thaitv3.com/recruit/recruit_main.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 เวลาทำการ : 9.30-17.00 น. Email : iyakarn_p@becmultimedia.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here