สมัครทางอินเทอร์เน็ต เปิด ‘สอบตำรวจ ประจำปี 2562’ รับสมัครจากบุคคลภายนอก วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. จำนวน 5,200 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

0
630

สมัครทางอินเทอร์เน็ต เปิด ‘สอบตำรวจ ประจำปี 2562’ รับสมัครจากบุคคลภายนอก วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. จำนวน 5,200 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561

หน่วยรับสมัครสอบ
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 400 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 400 อัตรา

- Advertisement -

– ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 400 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 400 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 300 อัตรา

– ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา
– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 700 อัตรา
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา

– สำนักงานขนส่งกำลังบำรุง จำนวน 30 อัตรา
– กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 200 อัตรา
– กองบัญชาการศึกษา จำนวน 25 อัตรา
– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา
– กองบินตำรวจ จำนวน 30 อัตรา

กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61

4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 7 – 27 ธ.ค.61

7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ก.พ.62

คุณสมบัติ
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

– ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

วิชาที่ใช้สอบ
– ความสามารถทั่วไป   30 ข้อ
– ภาษาไทย   25 ข้อ
– ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   30 ข้อ

– ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   25 ข้อ
– กฏหมายที่ประชาชนควรรู้   20 ข้อ
– สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   20 ข้อ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

คลิกสมัครงานได้ที่นี่

***รอรายละเอียดประกาศรับสมัครฯในวันที่ 25 ต.ค.61

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here