เปิดรับสมัครออนไลน์ ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย รับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

0
2669

เปิดรับสมัครออนไลน์ ‘เคอรี่ เอ็กเพรส’ บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย รับสมัครงานหลายอัตราทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000-20,000 บาท (กรอกใบสมัครท้ายข่าว)

1.Employee Relations Officer (เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์) วันที่เปิดรับสมัคร 9 ส.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561
– สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท
– ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
– ร่วมสอบสวนการกระทำความผิด และร่วมพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 27 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคล, แรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง, โน้มน้าว, นำเสนอ, ทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับมือกับสถานการณ์กดดันได้
มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บ้างเป็นครั้งคราว

- Advertisement -

2.พนักงานขับรถยนต์รับส่งพัสดุ พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่เปิดรับสมัคร 6 ธ.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2561
– ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
– ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
– ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

3.Exclusive Service Master (ประจำศูนย์การค้าชั้นนำ)เงินเดือน 18,000 บาท 27 ก.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
– ขับรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อจัดส่งพัสดุ ตามจุดเป้าหมาย
– คัดแยกพัสดุและวางแผนเส้นทางการวิ่งเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าปลายทาง
– ส่งพัสดุให้ลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
– นำเสนอข้อมูลการให้บริการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
– คำนวณและจัดทำข้อมูลรายงานการให้บริการประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุ 18-30 ปี มีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกที่ดี วุฒิการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สามารถขับขี่รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ฯ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นพื้นฐานMS Office ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้) รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุขภาพแข็งแรง

4.Sr.HR Officer/Officer (Time Attendance) 3 ก.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
– Monitor, support time attendance records and proactive action when problem occur, Monitoring existing HRIS system as well as develop additional features.
– Processes data entry of time attendance into system, including making corrections to data where necessary.
– Verify attendance, hours worked, and pay adjustments, and post information into system.
– Complete time records showing employees arrival and departure times.

คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female between 24-30 years old ,Bachelor’s or Master’s Degree in Information Technology, B.B.A (Business Computer) or other related fields,1 year experience on HRIS field (Time Attendance, Finger Scan System), Basic knowledge on HRIS system, Has a knowledge on MS Excel is an advantage, Good initiative, strong analytical, problem solving, and good communication and interpersonal skills
, Able to work on-site

5.Customer Care Agent (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) 31 ส.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร
– ดูแลความต้องการลูกค้าเป็นหลัก
– ใช้ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไหวพริบดีสามารถทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Office (Excel)

6.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Bangkok Sameday) เงินเดือน 20,000 บาท 25 ก.ค. 2561 – 25 ก.ค. 2562
– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
– คัดแยกพัสดุที่รับมาเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง
– ดูแลสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศ ชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี, วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา), มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ, สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่, มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

7. Retail Area Manager (ทั่วประเทศ) 19 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
-วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
-บริหารจัดการร้านค้า ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมภายใต้เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
-กำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงสร้างต่างๆในเขตพื้นที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา, มีทักษะการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office จะพิจารณาเป็นพิเศษ, มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

8. Parcel Shop Officer-Region 28 มิ.ย. 2561 – 28 มิ.ย. 2562
– ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า
– คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุ 22 – 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านบริการ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เบื้องต้น
มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

9. Division Manager Accounting-AP 27 มิ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2561
-Supervise company expenditure, Supervise Company income
-Respond to Corporate income tax and value added tax
-Co-ordinate with Thailand team and Hong Kong team for weekly report

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-Male or Female age 28-40 years old, Bachelor degree in accounting or higher, Knowledge in MS-Office, Knowledge in English, Organization skills, able to plan and coordinate

10. ผู้ช่วย/ผู้จัดการร้าน Parcel Shop ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เงินเดือน 20,000 บาท 7 ก.พ. 2561 – 7 ก.พ. 2562
– บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ, สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
– จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุระหว่าง 20 – 33 ปี, วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านบริการ, มีประสบการณ์ในสายงานบริการ/ต้อนรับ/แนะนำสินค้า (อย่างน้อย 1 ปี), สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้, มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

11. เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master) พื้นที่กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 บาท 6 ก.พ. 2561 – 6 ก.พ. 2562
– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ
– วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา) มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่ มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเป็นกะได้

12. HRIS Support 6 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2562 ดูแลการใช้งานระบบ HRIS และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน HR ให้เหมาะสม
– มีความรู้ด้านระบบงานบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี (ระบบ HRM , Time Attendance, Finger Scan)
– ออกแบบรูปแบบการทดสอบ และร่วมทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนา จนสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ
– ติดตามการทำงานของระบบ ให้เป็นไปด้วยดี รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน เมื่อพบปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศ: หญิง, ชาย อายุ(ปี) 24 – 30 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบ/ทดสอบ ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR) มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

13. Sales Executive 6 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2562 ปฏิบัติงานประจำสาขา ดังต่อไปนี้ ชลบุรี, สระบุรี, นครปฐม, ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่
, นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่, ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์, แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย, วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

14.Call Center 6 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2562 รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม : ข้อมูลทั่วไป / การจองรถไปรับของ / เช็คสถานะสินค้า
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ
– รับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 0-1 ปี ในด้าน Call center หรือการให้บริการลูกค้า มีใจรักงานบริการ ทัศนคติที่ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

15.Customer Service Analyst 6 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2562 Conduct audits from sets of data to ensure data integrity and billing accuracy
Implement internal control/audit process, Prepare, summarize and present performance reports for internal and external clients
Perform data analysis, Liase with external and internal teams/clients to complete audit and reporting assignments, Participate, present and lead meeting with customers, Adhoc project management and execution

คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality, Bachelor degree in Business Administration or relevant fields, Verbal and written English language communication
Detail oriented, Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs, Must be able to work independently with minimal supervision, Knowledge of accounting and reporting practices, Fresh graduate is welcomed.

16.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Kerry Shop) 6 ธ.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2561 เงินเดือน 15,000 บาท
-เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ผู้ช่วย/ผู้จัดการประจำสาขา บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

-คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีทักษะในการสื่อสารให้บริการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เบื้องต้น สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
-ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า/รถไฟฟ้าใต้ดินสาขาจุฬา สาขา RCA, สาขาจตุจักร, สาขาลาดพร้าว, สาขารัชดา, สาขาสุทธิสาร, สาขาสยาม, สาขาแพลตินัม, สาขาอโศก, สาขาสี่พระยา, สาขาสีลม, สาขาบางรัก, สาขาหลานหลวง, สาขาเพชรบุรี, สาขาริเวอร์ซิตี้, สาขาสี่พระยา

17.พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งพัสดุ พื้นที่กรุงเทพ มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 6 ธ.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2561
– ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ, ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี, วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป, ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร, มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์ 1 ปีขึ้นไป, มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว, มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม, รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี, รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ, สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้, ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here