ชี้ชัดปรับหลักสูตรครูเหลือ 4 ปี! พระราโชบาย ร.10 ระบุมหาวิทยาลัยไหนพร้อม เริ่มใช้ได้ทันที 2562 นี้

0
98

ชี้ชัดปรับหลักสูตรครูเหลือ 4 ปี! พระราโชบาย ร.10 ระบุมหาวิทยาลัยไหนพร้อม เริ่มใช้ได้ทันที 2562 นี้ (ชมคลิปท้ายข่าว)

ปรับหลักสูตรครู เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา รวมถึงอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.เข้าร่วม ว่า

- Advertisement -

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์แท้ของการกลุ่มคืนสู่ท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้ได้รับพระบรมราโชบายดังกล่าวมา1 ปี และพระองค์ท่านใส่พระทัยได้ติดตามเรื่องดังกล่าว รวมถึงได้ทรงตรัสถามถึงเรื่องดังกล่าวกับทางพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตลอด ดังนั้น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 นี้

ตามที่ศธ.มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของมรภ.ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี ทางมรภ.ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้หลักสูตรครู 4 ปี แต่ก็มีบางส่วนจะใช้หลักสูตรครู 5 ปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. จึงสรุปว่าหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในกลุ่มมรภ.จะใช้หลักสูตร 4 ปี เพราะบริบทของโลก สังคมเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แพลตฟอร์มการเรียนต่างๆ จึงต้องเปลี่ยนตามด้วย เพื่อทำให้มีคุณภาพมากขึ้น และหลักสูตร ครู 4 ปี คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตร 5 ปี

โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนหลักสูตรนั้น ให้เป็นไปตามความพร้อม มหาวิทยาลัยใดที่ยังไม่พร้อม จะใช้หลักสูตรครู 5 ปีก่อนได้

“ตอนนี้ชัดเจน ว่าทุกคนเข้าใจนโยบาย ซึ่งอาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่จะใช้หลักสูตรครู 5 ปี คงไม่ว่ากัน แต่มหาวิทยาลัยใดถ้าพร้อม ใช้หลักสูตร 4 ปีก็เดินหน้าได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดำเนินการจัดอบรม คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ทันในการรับสมัคร

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบทีแคส ปี2562 รวมถึงต้องปรับความคิดของผู้ปกครอง ไม่ใช่ว่าเรียนอะไรไม่ได้ ถึงจะมาเรียนครู ตอนนี้จะสร้างครูที่มีคุณภาพชั้นสูง ดังนั้นต่อไปจะต้องรับคนเก่งและดีมาเป็นครู” นพ.อุดม กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำหนดนโยบายเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรครูจะไม่มีการกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ แต่ตอนจบการศึกษาจะต้องกำหนดว่าให้ได้มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ B2 หรือต้องได้ 400 คะแนนขึ้นไป

แต่ถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษ ต้องได้ CEFR ระดับ C1หรือ 600 คะแนนขึ้นไป และต้องมีการเพิ่มเติมทักษะอารมณ์ หรือ Soft Skills ในหลักสูตรร่วมด้วย โดยนิสิตนักศึกษาครูทุกชั้นปีจะต้องได้รับการบ่มเพาะทักษะเหล่านี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here