เตือนภัย-แบงค์ปลอมระบาด! ‘พ่อค้า’ จ.สมุทรปราการ เผยวิธีการตรวจสอบ หลังรู้ทันโจร

0
62

เตือนภัย-แบงค์ปลอมระบาด! ‘พ่อค้า’ จ.สมุทรปราการ เผยวิธีการตรวจสอบ หลังรู้ทันโจร(ชมคลิป)

ออกมาเตือนกันอีกแล้วกับปัญหา “แบงค์ปลอม” ระบาด ที่ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ผมคนทุกที่ อยู่ที่ไหนก็เป็นคน” ได้ออกมาเล่าว่า พ่อของตนโดนมิจฉาชีพในคราบลูกค้าใช้แบงค์ 50 ปลอมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา 30 บาท แล้วยังได้เงินทอน 20 บาทไปฟรีๆอีกด้วย โดยระบุว่า…

เหตุเกิดขึ้นแถวพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พร้อมกับได้โพสต์คลิปขณะตรวจสอบแบงค์ 50 ปลอมกับแบงค์ 50 จริง ซึ่งเมื่อใส่แบงค์ทั้งสองใบลงไปในน้ำพร้อมๆกัน ปรากฏว่าแบงค์ปลอมเปื่อยขาดยุ่ย แตกต่างกับแบงค์จริงอย่างสิ้นเชิง จึงได้ออกมาโพสต์เพื่อนเตือนภัยให้ระวังกันด้วย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า

ธนบัตรเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทหนึ่ง มีความพิเศษแตกต่างจากสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทอื่น เพราะนอกจากธนบัตรจะมีกระบวนการผลิตที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว ลวดลายในธนบัตรยังต้องมีคุณค่าทางศิลปะ มีความประณีตสวยงาม และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดังนั้น เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ สมเป็นสื่อกลางสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยน ธนบัตรต้องมีลักษณะพิเศษที่ยากต่อการปลอมแปลง

ทีนี้คำถาม คือถ้าเรารับธนบัตรมาแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่า “แบงค์จริง” หรือ “แบงค์ปลอม” วันนี้เรามีเทคนิคในการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างเบื้องต้นดังนี้

ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบไม่มีแถบฟอยล์
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 4. ลายรูปดอกบัว พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์ 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 1000 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีส้มเรืองแสง สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542**

ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบมีแถบฟอยล์ (ปรับปรุง)
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ 2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว 3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 4. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระครุฑพ่าห์แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 1000 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548**

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ 2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรตัวเลข 500 จะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วง 3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 4. แถบฟอยล์สีเงินมีตราอักษรพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และตัวเลข ๕๐๐ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 500 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง บริเวณลายพื้นตอนกลางธนบัตรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544**

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบปรับปรุง
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 3. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 100 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 100 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ หมวดอักษร และเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง และลายเส้นรอบพระราชลัญจกรเปลี่ยนเป็นสีส้มและสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548**

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกลอยโปร่งแสงเป็นพิเศษ 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 3. ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 50 ที่สมบูรณ์ 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 50 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 50 ขนาดจิ๋ว มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ หมวดอักษร และเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2547**

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกจอกโปร่งแสงเป็นพิเศษ 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ 3. ตัวเลข 20 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 20 ที่สมบูรณ์ 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 20 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 20 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546**

(ชมคลิป)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here