สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง’ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
218

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง’ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท


ด้วย ‘สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง’ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน


1. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ


จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

- Advertisement -


จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


สมัครทางเว็บไซต์
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง คลิกที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”
https://paladmof.thaijobjob.com/


วันที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here