เปิดประวัติ ‘บิ๊กแดง’ ผบ.ทบ. คนล่าสุด สามีของ ‘ดร.อ้อ’ พิธีกรอดีตเกมส์โชว์ชื่อดัง ‘กำจัดจุดอ่อน’ วลีเด็ด ‘คุณคือจุดอ่อนของทีม-เชิญค่ะ’

0
221

เปิดประวัติ ‘บิ๊กแดง’ ผบ.ทบ. คนล่าสุด สามีของ ‘ดร.อ้อ’ พิธีกรอดีตเกมส์โชว์ชื่อดัง ‘กำจัดจุดอ่อน’

“บิ๊กแดง” พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. คนล่าสุด บุตรชายอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะ รสช.

จากข่าวการแต่งตั้งโผทหารครั้งล่าสุด ปรากฏว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นของ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายของหลายสื่อ ส่วนประวัติเบื้องต้นของ ผบ.ทบ. คนล่าสุด มีดังนี้

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2503 ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นบุตรชายคนโตของ พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 กับ พ.อ. คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์

- Advertisement -

ด้านการศึกษา
พล.อ. อภิรัชต์ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 (ตท.20), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 (จปร.31) เหล่าทหารขนส่ง (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเหล่าทหารราบ) และ Master Degree of Business Administration Southeastern University Washington DC., สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

ด้านชีวิตครอบครัว
พล.อ. อภิรัชต์ สมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ (นามสกุลเดิม ศิริจรรยา) อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตพิธีกรรายการเกมโชว์กำจัดจุดอ่อน มีบุตรที่เกิดจากการสมรสก่อนหน้านั้น 2 คน คือ ร้อยเอก พิรพงษ์ คงสมพงษ์ และ ร้อยโท แพทย์หญิงอมรัชต์ คงสมพงษ์

ส่วนประวัติรับราชการในตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย
– นักบิน กองปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก – ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) – รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ร.11 รอ.) – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน 2 รอ.) – ติดยศพันเอก (พ.อ.) ในตำแหน่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.11 รอ.) – รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.11 รอ.) – เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เสธ.พล.1 รอ.) ในยศพันเอกพิเศษ พ.อ.(พิเศษ)

– ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ – รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.) – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 – ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ – รองแม่ทัพภาคที่ 1 – แม่ทัพน้อยที่ 1 – แม่ทัพภาคที่ 1 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก – ผู้บัญชาการทหารบก

รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 1, อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์พิเศษสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตพิธีกรรายการกำจัดจุดอ่อนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการลูกใครหว่า อีกทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอยู่บ่อยครั้ง

รองศาสตราจารย์ กฤษติกา เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2508 เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 2 คน มีน้องสาวชื่อ นางสาวดุจฤดี ศิริจรรยา เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ 10 ขวบได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน, ระดับปริญญาโทสาขาการตลาด

จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ สมรสกับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก มีบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนของสามี 2 คนได้แก่ร้อยเอก พิรพงศ์ คงสมพงษ์ (ชื่อเล่น-พลุ ร้อยโท แพทย์หญิง อมรัชต์ คงสมพงษ์ (ชื่อเล่น-เพลิน)

รายการกำจัดจุดอ่อน คือรายการควิซโชว์ ออกอากาศครั้งแรกในสหราชอาณาจักรทางช่อง BBC Two และ BBC One เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ออกแบบรายการโดย ฟินตัน คอยล์ (Fintan Coyle)และ เคธี ดันนิง (Cathy Dunning) พัฒนาเพื่อการออกอากาศโดย บีบีซี เอนเทอร์เทนเมนท์ เป็นรายการที่ถอดแบบมาดำเนินรายการในรูปแบบภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก ถูกเรียกว่า “เกมโชว์แบบเรียลลิตี้” เพราะมีลักษณะคล้ายเรียลลิตี้โชว์ และเป็นรากฐานแห่งเรียลลิตี้โชว์ในปัจจุบัน ในสหราชอาณาจักร ดำเนินรายการโดย แอนน์ รอบินสัน (Anne Robinson) โดยในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ออกอากาศเป็นตอนที่ 1,000 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ออกอากาศตอนสุดท้าย

รูปแบบต้นฉบับมีลักษณะการแข่งขันแบบเป็นกลุ่ม 8-9 คน โดยผลัดกันตอบคำถามความรู้ทั่วไป เวลาในการตอบคำถามเวอร์ชันต้นฉบับจะมีเริ่มต้นที่ 3 นาที รอบที่ 2 ขึ้นไปลดลงทีละ 10 วินาทีส่วนรอบสุดท้ายจะมีเวลา 1 นาที 30 วินาที เป้าหมายในแต่ละรอบคือการตอบคำถามให้ถูกต้องติดต่อกันเพื่อสะสมเงินรางวัลตามขั้น หากตอบคำถามผิดเงินรางวัลที่สะสมตามขั้นจะหายไป ก่อนการถามคำถามของผู้ดำเนินรายการผู้เข้าแข่งขันสามารถพูดคำว่า “เก็บ” ได้ (ภาษาอังกฤษ”Bank”) ซึ่งจะทำให้เงินรางวัลตามขั้นที่สะสมถูกเก็บไว้เป็นเงินรางวัลรวมอย่างปลอดภัย และการสะสมเงินรางวัลก็จะเริ่มต้นขึ้นใหม่ เมื่อผู้ดำเนินรายการถามคำถามแก่ผู้เข้าแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือไม่ตอบคำถาม ก็จะถือว่าตอบคำถามผิด และเมื่อเวลาในการตอบคำถามของในแต่ละรอบหมดลงเงินรางวัลสะสมที่ไม่ได้ถูกเก็บก็จะหายไป

ในแต่ละรอบการแข่งขันผู้เล่นแต่ละท่านจะต้องลงคะแนนให้แก่ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นที่คิดว่าเป็น “จุดอ่อน” ผู้ที่ได้รับการลงคะแนนมากที่สุดจะถูกกำจัดออกไปจากเกม (กรณีคะแนนโหวตเสมอกันจะให้ผู้ที่แกร่งในแต่ละรอบเป็นผู้กำจัดออก) เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันถูกกำจัดออกไป จะต้องสัมภาษณ์กับทีมงาน รวมทั้ง เวลาในการตอบคำถามในรอบต่อไปก็จะถูกลดลง 10 หรือ 15 วินาที ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ(ในเวอร์ชันไทย เมื่อมีผู้ที่ถูกกำจัดออก เวลาจะลดลงไป 10 วินาที)

ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังแข่งขันนั้นจะถูกกระตุ้นให้ไร้ความปราณีแก่ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น การลงคะแนนเป็นกลยุทธ์หนึ่งของผู้เล่นที่มีไหวพริบที่จะทำให้ตนชนะ และทำให้มีเงินรางวัลรวมมากที่สุด ระหว่างการลงคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นจุดอ่อนผู้ดำเนินรายการจะถามผู้เข้าแข่งขันว่าเขาลงคะแนนให้ใคร และทำไมถึงลงคะแนนให้ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น เมื่อถึงเวลาในการกำจัดผู้เข้าแข่งขันออก ผู้ดำเนินรายการจะกล่าวคำว่า “คุณคือจุดอ่อนของทีม เชิญค่ะ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here