‘กองทัพอากาศ’ เตรียมเปิดรับสมัคร ‘ทหารอากาศหญิง/ชาย’ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน 10,110-17,550 บาท

0
1867

‘กองทัพอากาศ’ เตรียมเปิดรับสมัคร ‘ทหารอากาศหญิง/ชาย’ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน 10,110-17,550 บาท (รายละเอียด)

เตรียมความพร้อมรอได้เลย !!! ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา !!!
อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม(ใกล้เข้ามาแล้ว)
** จะเปิดการสอบเป็น 2 ระดับ
* ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด2532-2544)

- Advertisement -

1.วุฒิ ม.6
1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

2 วุฒิ ปวช./ปวส.
2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20

2.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน) คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
2.2.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ปวช./ปวส. 90 ข้อ (90คะแนน)

* ระดับชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี (เกิด2527-2544)
1.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท
2.ผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20

3.ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน) คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
3.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ป.ตรี/ป.โท 90 ข้อ (90คะแนน)

เฉพาะผู้ชาย ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้
1.ผู้ที่เป็นทหารเกณฑปี 2561
2.ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3.ผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562
4.ผู้ที่หนีทหาร

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ติดตามการสมัครสอบคลิกที่นี่
การแต่งกายเข้าสอบ
–ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
–หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เงินเดือน
-วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
-วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท

-วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
-วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
-วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

** สนใจแนวข้อสอบทหารอากาศเพื่อเตรียมความพร้อม สั่งซื้อได้ที่
-ไลน์ ไอดี: toptap2526
-ไลน์ ไอดี: sheetchula01
-โทรศัพท์:065-1196872

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here