สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย

0
927

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย (กรอกใบสมัครลิงค์ท้ายข่าว)

1.เจ้าหน้าที่สื่อสารภายใน
รายละเอียดงาน: ช่วยในโครงการสื่อสารภายในของ บริษัท สามารถเริ่มต้นและผลิตสื่อการสื่อสารได้ เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต จดหมายข่าว โปสเตอร์ VDO Clip จัดแคมเปญภายในเช่น event, workshop, และอื่น ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ติดตามแผนการสื่อสารภายใน
ความต้องการที่สำคัญ: ผู้ใช้งานเชิงปฏิบัติใน Illustrator หรือ Photoshop for Graphic Design มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภายในหรือภายนอกอย่างน้อย 3 ปีทั้งจากหน่วยงานหรือองค์กร
คุณสมบัติ: ปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชนวารสารศาสตร์การออกแบบการสื่อสารภาพมัลติมีเดียหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

แพคเกจค่าตอบแทน: เงินเดือน โบนัสตามประสิทธิภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและชีวิต ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม ลาหยุดประจำปี
วันทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน: 8.00 – 17.00 น

- Advertisement -

2.การสนับสนุนการจัดการการสื่อสาร – การโฆษณา (สัญญา 1 ปี)
หน้าที่รับผิดชอบ: สนับสนุนการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายในและภายนอก แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ Digital Media เช่น Facebook / Twitter / YouTube และช่องอื่น ๆ สนับสนุนทีมงานสื่อสังคมออนไลน์ในด้านการวางแผนและออกแบบเนื้อหาและองค์ประกอบภาพ เขียนการสื่อสาร 2 ทางที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับช่อง Digital Media บทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมายดูแลและตรวจสอบ จัดเรียงวิเคราะห์และประเมินปัญหาและประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในช่อง Digital Media

ข้อกำหนด: ประสบการณ์ 3 – 6 ปีในด้านการตลาดดิจิทัล Social Media Platforms การสื่อสารการตลาดและการออกแบบงานศิลปะ ทักษะผู้กำกับศิลป์หรือประสบการณ์ในการสร้างเนื้อหาจากอดีต วิดีโอ Infographic ภาพเคลื่อนไหว ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์หรือสาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์ในการโฆษณาการจัดนิทรรศการและการจัดงานเป็นอย่างมาก สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
ค่าตอบแทน: โบนัสรายปี ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม ลาหยุดประจำปี
วันทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน: 8.00 – 17.00 น

3.เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (เจ้าหน้าที่ประจำ)
รายละเอียดงาน: จัดการการสรรหาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งาน ใช้แหล่งต่างๆและเครื่องมือสำหรับผู้สมัคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานและการตรวจสอบอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่ามีทักษะการจับคู่และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เตรียมข้อเสนอแพคเกจสัญญาจ้างและดำเนินงานด้านการบริหารที่จำเป็น ติดตามการสรรหาบุคลากรและจัดทำรายงาน

คุณสมบัติ: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสรรหาตำแหน่งทางเทคนิคและชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทำความคุ้นเคยกับการจัดการข้อมูลใน Excel และ PowerPoint เพื่อนำเสนอ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พิสูจน์ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการคิดเชิงกลยุทธ์การวางแผนและการทำงานร่วมกัน
ค่าตอบแทน: เงินเดือน โบนัสประสิทธิภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและชีวิต ทันตกรรม

4.นักบัญชี, การปฏิบัติตามภาษี
หน้าที่หลัก / รายละเอียดงาน: รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายภาษี ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางภาษีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเช่น PITA, CIT, PIT, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, VAT, SBT และ Capital Gain Tax ทบทวนการคำนวณการยื่นภาษีสำหรับหน้าที่ขององค์กรเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร รวมภาษีคืน จัดการคำนวณตรวจสอบและวิเคราะห์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับหน้าที่ขององค์กรและสินทรัพย์ระหว่างประเทศที่ไม่มีผู้จัดการการเงินให้การสนับสนุน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีและประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการสอบสวนภาษีคืนเพื่อจัดการขั้นตอนการตรวจสอบและสอบสวนจากผู้สอบบัญชีของรัฐและการตรวจสอบกิจการร่วมค้าเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีเพื่อรองรับการตรวจสอบภาษีหรือเพื่อตอบสนองต่อคำติชมของ บริษัท ที่มีชื่อเสียงและการกำกับดูแลที่ดีที่สุด ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณและการยื่นภาษีของสินทรัพย์ระหว่างประเทศ ตรวจสอบและทบทวนการยื่นภาษีทรัพย์สินระหว่างประเทศที่จัดเตรียมโดยตัวแทนในพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำการปรับปรุงและปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของ บริษัท พัฒนาและรักษานโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีมาตรฐานขั้นตอนและกระบวนการ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาษีและร่วมมือกับกิจกรรมด้านการปฏิบัติตามภาษีทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก ควบคุมและตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สัมปทานเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปตท.สผ. ทั่วโลก ตรวจสอบการคืนภาษีในต่างประเทศโดยที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่นหากไม่มีผู้จัดการการเงินดำเนินการ ติดตามสถานะและข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษี การให้คำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

ความรู้และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาบัญชีหรือภาษีอากร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านภาษีอย่างน้อย 2-5 ปีหรือได้รับการยอมรับจากผู้สอบบัญชี CPA ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางภาษีการบัญชีภาษีและความต้องการทางธุรกิจ แสดงทักษะในการเข้าใจปัญหาทางภาษีและธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการเสียภาษี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC = 750)

5.นักธรณีฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาธรณีสัณฐานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม มีประสบการณ์ในการตีความคลื่นไหวสะเทือนต่ำกว่า 10 ปีมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่ดีและการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้านการสำรวจและพัฒนาในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีทักษะในการตีความคลื่นไหวสะเทือนแบบ computerised โดยใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียดงาน: ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ละเอียดการตีความคลื่นไหวสะเทือนและการทำแผนที่ของอ่างเก็บน้ำโดยมีมุมมองเพื่อให้ได้ภาพโครงร่างโครงสร้างที่ดีที่สุดและลักษณะ / การกระจายของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการปรับเทียบและรวมแผ่นดินไหวกับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีส่วนร่วมกับนักธรณีวิทยาวิศวกรอ่างเก็บน้ำวิศวกรของ Drilling ในการกำหนดเป้าหมายของอ่างเก็บน้ำและเตรียมข้อเสนอแนะติดตามและวิเคราะห์ผลการขุดเจาะรายวันโดยละเอียดและมีปฏิสัมพันธ์กับทีมเพื่อสอบเทียบและประเมินผลการขุดเจาะโพสต์โดยเปรียบเทียบกับการพยากรณ์โรครวมทั้ง จัดทำรายงานดีๆ เป็นส่วนหนึ่งของทีมบูรณาการในการประเมินทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนและการประเมินโครงการร่วมทุนใหม่ ๆ ช่วยในการดำเนินการศึกษาพิเศษเพื่อดึงข้อมูลทางธรณีวิทยาสูงสุดจากแผ่นดินไหวเพื่อลดความไม่แน่นอนของ OOIP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลทรัพยากรและเพิ่มมูลค่าให้กับการตีความมาตรฐาน นักธรณีฟิสิกส์ที่ประสบความสำเร็จสามารถติดต่อสื่อสารได้ดีในทุกระดับถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจและรู้สึกสบายใจกับการติดต่อกับลูกค้า

6.นักธรณีวิทยา (Sediment and Stratigraphy, Exploration, Petrophysicist)
ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยาฟิสิกส์หรือวิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นสิ่งจำเป็น ปริญญาโทเป็นข้อได้เปรียบ ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปีในงาน Sediment and Stratigraphy, Petrophysics และ Explorations ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ E & P / เกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบกับแนวทางสากล
หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาและ / หรือมีส่วนร่วมในการศึกษาทางธรณีวิทยาระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นเรื่องตะกอนตะกอนและลำดับชั้น (ระดับลุ่มน้ำระบบปิโตรเลียมและระดับการเล่น) เพื่อการประเมินความเป็นไปได้ในการสำรวจสินทรัพย์ในปัจจุบันและในอนาคต สร้างการกระจายตัวของตะกอนรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลำดับ Sequence Stratigraphic เพื่อให้แบบจำลองการตกตะกอนที่สอดคล้องกันในระดับภาคสนามและ / หรือระดับภูมิภาคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการวาดภาพระบบปิโตรเลียมและทำนายการกระจายตัวของอ่างเก็บน้ำในบริเวณใต้ผิวดิน

แปลข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 2D และ 3D บันทึกข้อมูลการทำงานร่วมกับแกนและการวิเคราะห์การเจาะเจาะจัดเตรียมแผนที่ facies และ Sequence Stratigraphic column นำเสนอแผนที่และการวิเคราะห์ Play Fairway
การสังเคราะห์แบบจำลองทางธรณีวิทยาและสร้างแบบจำลองทางธรณีวิทยาแบบสถิตของอ่างเก็บน้ำจากการวิเคราะห์รายละเอียดการศึกษาด้านอุทกศาสตร์และการศึกษาทางด้านตะกอนดินที่ทำในบ้านหรือโดยผู้รับเหมา / สถาบันการศึกษาหรือจากวรรณคดีที่รับประกันคุณภาพและความเป็นเลิศ ร่างและแจกจ่ายเอกสารขั้นสุดท้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ บริษัท

7.เจ้าหน้าที่ค่าชดเชยและสวัสดิการ
ความรับผิดชอบที่สำคัญ: การออกแบบและ / หรือการชดเชยผลประโยชน์โครงสร้างค่าตอบแทนและรูปแบบขององค์กรและ บริษัท ย่อยเช่นการจ่ายเงินตามฐานค่าตอบแทนตัวแปรโปรแกรมจูงใจโปรแกรมผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการทำงานรวมถึงการจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ออกแบบและตรวจสอบนโยบายด้านค่าตอบแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแนวทางหลักของ HR International และแพคเกจค่าตอบแทนสำหรับการมอบหมายงานในต่างประเทศเพื่อการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและปฏิบัติตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลมาตรฐานแนวทางและนโยบายค่าชดเชยและผลประโยชน์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อตกลงการให้บริการและการให้บริการระหว่าง ปตท.สผ. กับประเทศเจ้าบ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทนผู้บริหารในการให้คำปรึกษาและคำปรึกษาแก่ บริษัท ย่อยในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน (โครงสร้างเงินเดือน, การเพิ่มบุญ ฯลฯ ) ติดตามการสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้รับโอนจากต่างประเทศเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการโยกย้ายและการตั้งถิ่นฐานรวมถึงการสื่อสารแนวทางกับ HR ของสินทรัพย์ ตรวจสอบการชดเชยและผลประโยชน์ในท้องถิ่นการบริหารค่าตอบแทนและการดำเนินงาน

ความรู้และประสบการณ์ : จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาองค์กรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างน้อย 10 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการชดเชยและผลประโยชน์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบครอบครัวของ บริษัท มีความรู้ความเข้าใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานและนโยบายและกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลาให้แน่น

8.ธรณีฟิสิกส์
หน้าที่รับผิดชอบ: ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ละเอียดการตีความคลื่นไหวสะเทือนและการทำแผนที่ของอ่างเก็บน้ำโดยมีมุมมองเพื่อให้ได้ภาพโครงร่างโครงสร้างที่ดีที่สุดและลักษณะ / การกระจายของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการปรับเทียบและรวมแผ่นดินไหวกับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีส่วนร่วมกับนักธรณีวิทยาวิศวกรอ่างเก็บน้ำวิศวกรของ Drilling ในการกำหนดเป้าหมายของอ่างเก็บน้ำและเตรียมข้อเสนอแนะติดตามและวิเคราะห์ผลการขุดเจาะรายวันโดยละเอียดและมีปฏิสัมพันธ์กับทีมเพื่อสอบเทียบและประเมินผลการขุดเจาะโพสต์โดยเปรียบเทียบกับการพยากรณ์โรครวมทั้ง จัดทำรายงานดีๆ เป็นส่วนหนึ่งของทีมบูรณาการในการประเมินทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนและการประเมินโครงการร่วมทุนใหม่ ๆ ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการศึกษาพิเศษเพื่อดึงข้อมูลทางธรณีวิทยาสูงสุดจากแผ่นดินไหวเพื่อลดความไม่แน่นอนของ OOIP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลทรัพยากรและเพิ่มมูลค่าให้กับการตีความมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์ : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในธรณีฟิสิกส์หรือธรณีวิทยา มีประสบการณ์ในการตีความคลื่นไหวสะเทือนอย่างน้อย 5 ปีพร้อมความรู้ทางธรณีวิทยาที่ดีและการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้านการสำรวจและพัฒนาในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
มีทักษะในการตีความคลื่นไหวสะเทือนแบบ computerised โดยใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีชั้นสูง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here