ย้อนประวัติ-จุดเริ่มต้น ‘การสัก’ จากความเชื่อในสมัยโบราณ สู่ ศิลปะบนเรือนร่าง

0
64

ย้อนประวัติ-จุดเริ่มต้น ‘การสัก’ จากความเชื่อในสมัยโบราณ สู่ ศิลปะบนเรือนร่าง (ชมคลิปท้ายข่าว)

ปัจจุบันการสักลวดลายต่างๆบนเรือนร่างเป็นแฟชั่นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยการสัก เริ่มต้นจากกรีก เป็นการทำสัญลักษณ์เฉพาะใบหน้าของทาส และ อาชญากร ต่อมา ค.ศ. 787 การสักบนใบหน้าถือเป็นการลบหลู่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ในประเทศญี่ปุ่น “การสัก” เรียกว่า Irezumi ความหมายว่า การเติมหมึก การสักจะประทับตราคนกลุ่มต่างๆ เพื่อแบ่งแยกเช่น เพชฌฆาต สัปเหร่อ อาชญากร

จนกระทั่งเริ่มมีการสักแบบ Horibari ที่มักจะสักลวดลายต่างๆทั่วร่างกาย และเริ่มแพร่หลายในปี ค.ศ. 1750 โดยนิยมมากในหมู่ Eta ซึ่งเป็นกลุ่มคนชั้นต่ำที่สุด ลวดลายต่างๆมักเป็นจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเทพเจ้า ตามความเชื่อทางศาสนา และนิทานพื้นบ้าน

ส่วนประเทศไทยในสมัยโบราณมักจะสักตามเรือนร่างเพราะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ หรือ ที่เรียกกันว่า “สักยันต์”

เชื่อว่าเมื่อสักลงไปแล้วจะทำให้ “มีโชค แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน และพ้นจากอันตรายต่างๆ” รูปแบบลายสัก หรือ ยันต์แต่ละชนิดจะให้คุณที่แตกต่างกัน และ ผู้ที่สักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่แต่ละสำนักกำหนดไว้ เช่น ห้ามด่าบิดา-มารดา ห้ามลบหลู่ครูอาจารย์ เป็นต้น

การสักยันต์ลงอักขระ จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. “สักด้วยน้ำมัน” โดยนำน้ำมันว่าน มาทาบนผิวหนัง จากนั้นจะใช้เหล็กเขียนยันต์ลงไป แต่การสักน้ำมันจะไม่มีลวดลายให้เห็นบนเรือนร่าง

2. “สักด้วยหมึกจีน” โดยการใช้เข็มเหล็กแหลมจุมหมึกสีดำผสมว่านนำมาทิ่มลงบนผิวหนัง เมื่อเสร็จสิ้นก็จะมีลวดลายต่างๆโดยลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นภาษาขอม และ ภาษาบาลี

“ในสังคมไทยปัจจุบัน การสัก ไม่ใช่เฉพาะความเชื่อทางไสยศาสตร์ แต่เป็นแฟชั่น หรือ เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งบนเรือนร่าง บางคนต้องการสัก เพื่อบันทึกเรื่องราวของตัวเองในอดีต เช่น การสักรูปสุนัขตัวโปรดที่ตายจากไป สักชื่อคนรักในอดีต หรือ บางคนสักแฟชั่นตามนักร้องดัง ”

“การสัก” ในปัจจุบันพัฒนาไปมากเพราะเครื่องมือสักเป็นแบบไฟฟ้า เข็มเป็นมอเตอร์ในการทำให้ขยับแทงในผิวหนังลึกระหว่าง0.6-22 มิลลิเมตร

และ “การสัก” อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ เช่น impetigo, staph infection, cellulitis ตลอดจนปฏิกิริยาจากสี

เพราะสารที่นิยมใช้เป็นสีหลายชนิดมักเป็นโลหะหนัก เช่น สารปรอท แร่เหล็ก แร่โคบอลด์ สารเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะสารสีแดงของโลหะจะพบได้บ่อยที่สุด

ดังนั้น หากต้องการสักบนเรือนร่างต้องเลือกร้านที่มีใบอนุญาต สะอาด และ ต้องเปลี่ยนเข็มสักทุกครั้ง

(ชมคลิป)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here