สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส. /ป.ตรี รายได้สูง

0
875

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส. /ป.ตรี รายได้สูง

*ฝ่ายขายและการตลาด
-Marketing & Sales 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศ ชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด สื่อสารการตลาด และ CRM อย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถวางแผนงาน และจัดการงานได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ปฎิบัติงานที่ สยามสแควร์วัน

*สายงานผลิต
-Creative 6 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนบท ควบคุมการถ่ายทำ และการตัดต่อได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิด มีประสบการณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พิจารณาเป็นพิเศษ
-Lighting 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความกระตือรือร้น ขยัน

- Advertisement -

*ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
-เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-Account Executive 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานขาย 2 ปีขึ้นไป มีพาหนะเป็นของตนเอง
-Computer Graphic 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ พศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขามัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นใช้ After Effect ได้ดี ทำ 3D ได้ มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจเรื่องงาน Design ขยัน ชอบเรียนรู้ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบทำงานเป็นทีม

*สายงานผลิต
-เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง
-Art Director 6 ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่ Mix เสียง 2 ตำแหน่ง

-Computer Graphic 1 ตำแหน่ง
-ผู้ช่วยตากล้อง 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี ชอบการถ่ายภาพ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เจ้าหน้าที่เทคนิค 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 24 – 36 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านระบบ Server 1 ปีขึ้นไป

-เจ้าหน้าที่ข้อมูล – ลิขสิทธิ์ 1 ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่ติดตั้งจอ LED 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไม่เป็นเวลาได้ มีความรับผิดชอบต่องาน
-เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

*สายงานดิจิทัลทีวี
-Digital Marketing Manager / Assistant 1 ตำแหน่ง
-Digital Marketing Specialist (Facebook) 1 ตำแหน่ง
-Digital Marketing 2 ตำแหน่ง

-Digital Marketing Specialist (Google) 1 ตำแหน่ง
-Brand strategy & Biz Development 1 ตำแหน่ง
-Creative & Marketing Digital Content 1 ตำแหน่ง

-Graphic Designer 1 ตำแหน่ง
-Editor & Motion Graphic Designer 1 ตำแหน่ง
-Live Streaming & Editor (Freelance Asian Games) 12 ตำแหน่ง

*สายงานการตลาด
-ประสานงานการตลาด 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี การสื่อสารดี มีประการณ์ด้านการประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
-เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด ประสบการณ์ในด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 1 ปี

*สายงานพัฒนาธุรกิจ
-ประสานงานต่างประเทศ 7 ตำแหน่ง
-Brand Manager 1 ตำแหน่ง
-Agent & Online 2 ตำแหน่ง

-Marketing Activation Manager 1 ตำแหน่ง
-Asst. Production Supervisor (Event) 1 ตำแหน่ง
-Creative Event 1 ตำแหน่ง
-Computer Graphic Specialist 1 ตำแหน่ง

*สายงานบริหารการเงินการลงทุน
-เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 24 – 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี มีทักษะภาษาอังกฤษดี

*สายงานอำนวยการ/สำนักงาน
-พนักงานขับรถผู้บริหาร 4 ตำแหน่ง
-ช่างซ่อมบำรุง 4 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานระบบอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ)

-พนักงานบริการสตูดิโอ 2 ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

*บริหาร
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป

*ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง 1 ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 1 ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 2 ตำแหน่ง

*ฝ่ายบัญชี
-หัวหน้าแผนกบัญชีมหาชน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี มีประสบการณ์ ปิดงบการเงินบริษัทมหาชน 5 ปีขึ้นไป

*ฝ่ายปฎิบัติการ
-ช่างอาคารและงานระบบ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ) 1 ปีขึ้นไป สามารถ-ติดตั้งงานระบบอาคารสูงได้ สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกลได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้าเครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงานที่ สยามสแควร์วัน
-Operation 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการประสานงานดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here