สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย รายได้สูง

0
1525

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา (กรอกใบสมัครออนไลน์ท้ายข่าว)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)
บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

- Advertisement -

ลงทะเบียนสมัครงาน
การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

1.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่) สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน สามารถทำงานเป็นกะได้

2.พนักงานขับรถ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 24-33 ปี ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี สามารถใช้โปรแกรม MS Office Photoshop , Illustrator ได้ดี มีประสบการณ์ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media เช่น Facebook, Twitter, Line ฯลฯ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ไทยและอังกฤษ) รักการเรียนรู้และพร้อมทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนทั้งในและนอกเวลาทำงานปกติ มีความอดทน มุ่งมั่นและมีทัศนคติดี

4.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 200 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-บางแค) เมื่อสมัครผ่านระบบ Online แล้ว สามารถติดต่อด้วยด้วยตัวเองพร้อมใบสมัครและหลักฐานส่วนตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ***กรุณาสมัครผ่านระบบและ print ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานส่วนตัว ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-13.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ

5.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีม่วง (MRT สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่) 12 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)

6.เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 12 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 24- 32 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/ อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน) สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

7.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 20 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

8.วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 2 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง
หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

9.เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

10.เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Power point มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

11.เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint ได้ และโปรแกรมของระบบฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

12.วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ/ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสนใจ/มีความเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานได้ในระดับดี มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

13.วิศวกร ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ/ระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสนใจและเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า มีความเข้าใจเชิงเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจเบื้องต้นในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่องานบรรลุผลสำเร็จ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint ได้ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

14.วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test  & Commissions System Integration เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

15.เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนวางแผนงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 2 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

16.เจ้าหน้าที่ ส่วนดำเนินการโครงการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

คู่มือการสมัครงาน/User Manual คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here